binnenwereld-buitenwereld-Achter denkwijze – Videotranscriptie

Innerlijke werelden, Uiterlijke werelden

Deel 4: Achter denkwijze

Leven, vrijheid, het nastreven van geluk … We leven op zoek naar geluk in de uiterlijke wereld, alsof het een handelsartikel is, terwijl we slaven worden van onze eigen verlangens en ambities. Geluk kan niet worden gekregen of verkregen als een goedkoop pak. Geluk is Maya, illusie, een eindeloos spel van vormen.

Volgens de boeddhistische traditie wordt Samsara, of zoals het ook wordt genoemd, een eindeloze cyclus van lijden verergerd door een dorst naar plezier en afkeer van pijn. Freud noemde dit principe het ‘principe van plezier’. Alles in ons leven komt neer op pogingen om plezier te creëren, om te verkrijgen wat gewenst is of om te vermijden wat niet wenselijk is. Dit maakt ciliates, wat een van de eenvoudigste is. Ze reageert op stimulatie. Mensen hebben echter meer keuzes dan ciliates. We kunnen reflecteren en dit is precies de essentie van ons probleem. Nadenken over onze verlangens is volledig buiten onze controle. Het dilemma van de moderne samenleving is dat we de wereld niet proberen te begrijpen vanuit het perspectief van de archaïciteit van het innerlijke bewustzijn, maar door kwantitatieve en selectieve waarneming van de buitenwereld, met behulp van wetenschappelijke middelen en gedachten.

Het proces van voortdurend denken leidt ons alleen tot een toename van gedachten en een toename van vragen. We streven ernaar de innerlijke krachten van de wereld te kennen die haar koers bepalen en sturen. Bovendien zien we de wereld als iets dat buiten ons bestaat; in plaats van het te zien als iets levend en inherent aan onze eigen natuur. De beroemde psychiater Carl Jung zei: “Die verder kijkt – slaapt. Die naar binnen kijkt – wordt wakker.” Er is niets mis met wakker willen worden om gelukkig te zijn. ZOEKEN NAAR GELUK UITERLIJK IS MISLEID, omdat het alleen innerlijk te vinden is.

Tijdens een conferentie in Californië op 4 augustus 2010 over Lake Tahoe leverde de CEO voorzitter van Google, Eric Schmidt, verbazingwekkende statistieken. “Nu creëren we om de twee dagen evenveel informatie als vanaf het begin van de beschaving tot 2003”, zei hij. De hoeveelheid van deze informatie is ongeveer 5 exabyte. Er is nog nooit zo veel nagedacht in de menselijke geschiedenis en er zijn nog nooit zoveel schokken geweest op de planeet. Zou het kunnen dat wij, als wij erover nadenken een probleem op te lossen, en bij deze, twee problemen creëren? Wat voor nut heeft dit hele denkproces als het ons niet tot geluk leidt? Worden we gelukkiger, rustiger of vreugdevolle dankzij al dat denken of isoleert dit proces ons, losmakend van een diepere en zinvollere levenservaring? Ons denken, doen en daden moet in balans worden gebracht met: we zijn tenslotte menselijke wezens, en geen menselijke handelen.

We willen tegelijkertijd verandering en stabiliteit. Ons hart is losgekoppeld van de spiraal van het leven, van de wet van verandering, terwijl onze denk geesten ons naar stabiliteit, veiligheid en rustgevende gevoelens leiden. Met ongezonde belangstelling, wij zijn getuige van moorden, tsunami’s, aardbevingen en oorlogen. We proberen constant onze geest bezig te houden en te vullen met informatie: televisieshows komen van allerlei soorten apparaten, spelletjes en puzzels, sms-berichten en andere soortgelijke triviale dingen. We laten ons hypnotiseren met een eindeloze stroom van nieuwe beelden, nieuwe informatie, nieuwe manieren om gevoelens op te wekken en te kalmeren. Op momenten van innerlijke stilte kunnen onze harten ons vertellen dat er een leven is dat groter is dan onze realiteit; dat we leven in een wereld van hongerige geesten, eindeloos dorstig en nooit tevreden. We hebben een draai kolk van gegevens gecreëerd die over de planeet vliegen en nog meer nadenken en ideeën bijdragen over hoe de wereld te repareren en problemen op te lossen die alleen bestaan dankzij de geest die ze heeft gecreëerd. Denken heeft voor een grote verwarring gezorgd waarin wij ons nu bevinden. We voeren een oorlog tegen ziekten, vijanden en problemen.

De paradox is, dat alles waar wij mee vechten, blijft bestaan. Hoe meer we iets weerstaan, hoe sterker het wordt; zoals spieren die sterker worden als gevolg van lichaamsbeweging. In feite versterken we wat we kwijt willen. Dus wat is een alternatief voor denken? Welke andere mechanismen kunnen mensen gebruiken om op deze planeet te bestaan? In de afgelopen eeuwen heeft de westerse cultuur zich gericht op de studie van de materiële wereld door middel van denken en analyseren, terwijl andere oude culturen niet minder geavanceerde technologieën ontwikkelden om de innerlijke ruimte te bestuderen. Het was deze loskoppeling van onze innerlijke wereld die onze planeet uit balans bracht.

De oude uitdrukking “ONTDEK JEZELF” werd vervangen door een verlangen om de wereld van uiterlijke vormen te kennen en te ervaren. De informatie op uw visitekaartje geeft geen antwoord op de vraag wie u werkelijk bent. In het Boeddhisme wordt aangenomen dat u niet alleen de Inhoud van uw Bewustzijn bent, een verzameling gedachten en ideeën, juist omdat er achter de gedachten iemand staat is die getuige is van deze gedachten. De uitdrukking “ONTDEK JEZELF” is Zen Koan, een raadsel zonder oplossing. Onze geest put zichzelf uit als gevolg van alle pogingen om het antwoord op deze vraag te vinden, zoals een hond die probeert zijn staart te vangen. Alleen zelfzuchtige zelfbeschikking wilt een antwoord of doel vinden. De waarheid is dat wie je werkelijk bent, geen antwoord voor nodig heeft. Precies omdat alle vragen alleen door een zelfzuchtige geest worden gecreëerd. Het gaat er niet om meer antwoorden te vinden; maar dat er minder vragen waren. Zoals Joseph Campbell zei: ‘Ik geloof niet dat mensen de zin van het leven zoeken,maar eerder dat ze de ervaring zoeken om in het leven te blijven.’

Boeddha beantwoordde eenvoudig de vraag: “Wie ben U?” ‘Ik ben wakker’, zei hij. Wat betekent wakker worden? Boeddha kon deze vraag niet precies beantwoorden omdat de bloei van elk mensen leven anders is en hij zei maar een ding: ‘Dit is het einde van het lijden.’ In elke religieuze traditie heeft de staat van ontwaken zijn eigen naam: paradijs, nirvana of moksha. Een rustige geest is alles wat nodig is om de aard van de stroom te begrijpen. Als jullie geest tot rust komt, zal al het andere vanzelf gebeuren. Innerlijke energie wordt wakker in deze stilte en werkt zonder moeite aan uw kant. Zoals Tao zegt: ‘Chi volgt Bewustzijn’. Als U in stilte en zonder worden bent, begin U de wijsheid van planten en dieren te voelen, van stilte die in dromen fluistert en het subtiele mechanisme leert waardoor deze dromen werkelijkheid worden. In Tao Te Ching wordt deze manier van leven “Wei Wu Wei” genoemd, wat betekent “Doe zonder doen”.

Boeddha sprak over de ‘Middenweg’ als het pad dat naar verlichting leidt. Aristoteles beschreef de Gulden Snede als het Midden tussen de twee uitersten, als de Weg van schoonheid: niet te veel moeite, maar ook niet te weinig; Yin en Yang in perfecte balans. Vedanta staat bekend als Maya en ook als een illusie, als een gebrek aan gewaarwordingen van de echte omgeving en haar perceptie in de vorm van een projectie die alleen door onze gedachten wordt gecreëerd. Onze gedachten stellen ons in staat om de vibraties van de wereld op een bepaalde manier te ervaren, maar ONZE INNERLIJKE STILTE MOET NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN UITERLIJKE OMSTANDIGHEDEN. Geloof in de uiterlijke wereld, onafhankelijk van het waarnemende onderwerp, is fundamenteel voor de wetenschap. Onze gevoelens geven ons echter alleen indirecte informatie. Het idee van de fysieke wereld die door onze geest is gecreëerd, wordt altijd door de zintuigen gefilterd en is daardoor altijd onvolledig. Alle gevoelens zijn gebaseerd op een enkel trillings veld. Sommige mensen die in de zogenaamde ‘synesthesie’ toestand verkeren, nemen dit trillings veld op een heel andere manier waar. Synesthetics kunnen geluiden zien in de vorm van kleur of vorm en mogelijk de eigenschappen van de ene sensatie combineren met de andere. Synesthesie verwijst naar de synthese of vermenging van gevoelens. Zowel de chakras als de zintuigen zijn als een prisma dat een continuüm van trillingen filtert. In het Universum trilt alles met verschillende intensiteiten en frequenties.

Het oog van Horus bestaat uit zes symbolen, die elk een van de zintuigen vertegenwoordigen. Zoals in het oude Vedische systeem, en nu wordt denken beschouwd als voelen. Wanneer het lichaam sensaties ervaart, komen gedachten tegelijkertijd uit dezelfde trillingsbron. Denken is slechts een hulpmiddel, een van de zes zintuigen; maar we hebben het zo’n hoge status gegeven dat we ons nu identificeren met onze gedachten. Het feit dat het denken niet als een van de zes zintuigen wordt herkend, is zeer belangrijk. We zijn zo in onze gedachten verzonken dat we proberen het idee als een gevoel uit te leggen. Dit komt bijna overeen met het vertellen van een vis over water. ‘Water? Wat voor water?’ De Upanishads zeggen: ‘Niet degene die met de ogen zien; maar degene door wie de ogen kunnen zien. Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden. Niet degene die je met je oren kunt horen; en door wie je oren kunnen horen. Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden. Niet degene die je in woorden kunt zeggen; en degene door wie woorden kunnen worden uitgesproken. Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden. Niet degene die de geest kan bedenken; en hij door wie de geest kan denken. Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden. ”

Op het gebied van menselijk hersenonderzoek zijn de afgelopen tien jaar grote vorderingen gemaakt. Wetenschappers hebben de term “neuroplasticiteit” bedacht, die het idee uitdrukt dat de fysieke verbindingen tussen hersen neuronen veranderen in overeenstemming met de gedachten die er doorheen gaan. De Canadese psycholoog Donald Hebb merkte op dat als twee neuronen tegelijkertijd actief zijn, de kracht van de verbinding tussen hen toeneemt. Wanneer een persoon voortdurend in aandacht is, communiceren neuronen met elkaar; wat betekent dat U KUNT UW EIGEN ONDERWERPIGE PERCEPTIE VAN WERKELIJKHEID CREËREN. Dit betekent letterlijk dat als je gedachten vervuld zijn met angst, onrust en negativiteit, je de banden versterkt om steeds meer van zulke gedachten te laten groeien. En andersom, als je je gedachten richt op liefde, mededogen, dankbaarheid en vreugde, dan creëer je verbindingen voor de herhaling van deze ervaringen. Maar hoe kunnen we dit doen als we omringd zijn door geweld en lijden? Is het geen zelfbedrog en wensdenken? Neuronplasticiteit is niet het concept van een nieuwe eeuw, praten over het creëren van je realiteit door positief denken; namelijk, wat Boeddha 2500 jaar geleden feitelijk onderwees.

Vipassana meditatie, of zoals het ook wordt genoemd – meditatie van innerlijk inzicht, kan worden gedefinieerd als zelfbesturende neuroplastie. U accepteert uw realiteit precies zoals het is, zoals het in werkelijkheid is; maar u neemt het waar op het diepste niveau van sensaties, op het niveau van vibratie en energie, zonder vooroordelen en zonder de invloed van gedachten. In de hersenen, op het diepste bewustzijn niveau, worden met behulp van voortdurende aandacht nieuwe verbindingen gecreëerd die een geheel andere manier van waarnemen van de werkelijkheid definiëren. Maar bij ons blijkt alles andersom. We staan ​​constant toe dat ideeën over de uiterlijke wereld onze zenuw verbindingen vormen, en het interne evenwicht mag niet afhankelijk zijn van innerlijke verschijnselen. OMSTANDIGHEDEN IS NIET BELANGRIJK, ALLEEN DE STAAT VAN MIJN BEWUSTZIJN IS BELANGRIJK. Het woord ‘meditatie’ in het Sanskriet betekent ‘vrij zijn van evaluaties, vrij van alle vergelijkingen, vrij zijn van alle overeenkomsten’. U probeert niet iemand anders te worden, omdat U tevreden bent met alles wie U nu bent. Om boven het lijden van de fysieke realiteit uit te stijgen, is het noodzakelijk om het volledig te accepteren, ermee in te stemmen; het resultaat is dat het iets wat in U wordt, en niet dat je er iets in U bent. Hoe leer je zo te leven dat bewustzijn niet langer in strijd is met de inhoud ervan? Hoe het hart van kleine ambities te zuiveren?

In bewustzijn moeten fundamentele veranderingen plaatsvinden, een radicale verschuiving in oriëntatie van de buitenwereld naar de innerlijke wereld. Dit is een revolutie die niet alleen wordt veroorzaakt door wil en inspanning, maar ook door nederigheid, door de realiteit te accepteren zoals ze is. Het beeld van het open hart van Christus brengt krachtig het idee over dat wij ons moeten openen voor al het lijden en absoluut alles moeten accepteren als we open willen blijven staan ​​voor een evolutionaire bron. Dit betekent niet dat je masochist wordt, omdat je niet op zoek bent naar pijn; maar wanneer pijn onvermijdelijk opkomt, dan accepteer je gewoon de realiteit zoals ze is; in plaats van te streven naar een andere realiteit. Lange tijd geloven de Hawaiianen dat we de waarheid in ons hart kennen. Het hart heeft zijn eigen intelligentie, net zo verschillend als de hersenen. De Egyptenaren geloofden dat het menselijk hart, en niet zijn brein, de bron van menselijke wijsheid was, het hart werd beschouwd als het centrum van de ziel en persoonlijkheid. Goddelijke spraak ging door het hart en onthulde aan de oude Egyptenaren de Kennis van hun Ware Weg. Deze papyrus toont hartweging. De Egyptenaren vonden het een genade om met een licht hart het hiernamaals binnen te gaan. Dit betekende dat U goed leefde. Er is een universele Primale stand die mensen ervaren tijdens het ontwaken van het hart centrum – dit is de ervaring van hun eigen energie, als de energie van het Universum. Wanneer U uwzelf toestaat deze liefde te voelen, deze liefde te zijn, en wanneer U uw innerlijke wereld verbindt met de uiterlijke wereld, dan wordt alles een.

Hoe kunt U de muziek van de sferen voelen? Hoe opent het hart? Sri Ramana Maharshi zei: “God leeft in jou net zoals jij in hem en je mag niets doen voor de realisatie van God of zelfrealisatie. Dit is je ware en natuurlijke staat. Laat gewoon alle zoekopdrachten vallen, richt je aandacht naar binnen en richt je geest op jezelf, schijnend in het hart van je wezen. Zo’n directe en directe manier als zelfonderzoek stelt U in staat dit vanuit uw eigen ervaring te ervaren. Wanneer U mediteert en uw innerlijke gewaarwordingen en uw innerlijke leven observeert, dan bent U getuige van daadwerkelijke veranderingen. Terwijl energie van vorm verandert, kunt U deze veranderingen waarnemen, gemanifesteerd in de vorm van het verschijnen en verdwijnen van je gewaarwordingen. Het niveau waarop een persoon zich ontwikkelt of verlicht wordt, komt overeen met het niveau waarop een persoon zijn vermogen heeft ontwikkeld om zich aan het huidige moment aan te passen of het vermogen om in een gelukzaligheid te veranderen een voortdurend veranderende stroom van omstandigheden, pijn en genoegens. De schrijver Leo Tolstoy, die de roman “Oorlog en vrede” schreef, merkte op dat “IEDEREEN DENKT OVER VERANDERING VAN DE WERELD, MAAR NIEMAND DENKT OVER VERANDERING VAN ZELF.” Darwin merkte ook op: ‘Het belangrijkste kenmerk voor een soort om te overleven is niet kracht of intelligentie, maar aanpassingsvermogen om te veranderen.’ U moet bedreven raken in het aanpassen.

De Anichcha Boeddhistische lering stelt: ‘Alles komt op en verdwijnt, alles verandert, verandert voortdurend.’ Lijden bestaat alleen omdat we gehecht raken aan een bepaalde vorm. Wanneer je verbinding maakt met het ‘observerende’ deel van jezelf, met het begrip van ‘Anichcha’, ontstaat gelukzaligheid in het hart. Door de geschiedenis heen beschrijven heiligen en asceten, wijzen en yogis unaniem de heilige eenheid die in het hart plaatsvindt. Dit staat in de geschriften van Johannes de Doper, de poëzie van Rumi, in de tantrische leer van India. Verschillende leringen proberen het ongrijpbare geheim van het hart tot uitdrukking te brengen. In het hart is er een vereniging van Shiva en Shakti, moedige penetratie in de levens spiraal en vrouwelijke soepelheid om te veranderen, te observeren en onvoorwaardelijke acceptatie van alles zoals het is. Om uw hart te openen, moet U jezelf openen om te veranderen; leef in een wereld die ons dicht lijkt, dans ermee,raak er mee betrokken, leid een volledig leven, echt liefhebben;  maar om te weten dat het inconsistent is en uiteindelijk zullen alle vormen oplossen en veranderen. Zaligheid is energie die reageert op stilte. Het blijkt uit het reinigen van bewustzijn uit alle inhoud. De inhoud van deze zalige energie geboren in stilte is Bewustzijn; Nieuw bewustzijn van het hart; Bewustzijn geassocieerd met alles wat is.