Światy Wewnętrzne i Zewnętrzne Część 2 – Spirala

Pitagorejski filozof Platon sugerował, że istnieje złoty klucz, który unifikuje wszystkie tajemnice wszechświata. Każdy naukowiec, który spojrzał w głąb wszechświata i każdy mistyk, który zajrzał głęboko w siebie, ostatecznie staje twarzą w twarz z tą samą tajemnicą: odwieczną spiralą.

Do angielskich wersji filmów „Samadhi” i „Światy wewnętrzne i zewnętrzne” (Inner Worlds, Outer Worlds) istnieją napisy w niemal trzydziestu dodatkowych językach. W większości przypadków z listy poniżej można również pobrać transkrypcje. Uwaga: nie wszystkie linki są aktywne, ponieważ nadal sumiennie pracujemy nad zamieszczaniem jednej wersji językowej za drugą. Status transkrypcji w wybranej wersji językowej można sprawdzić w bibliotece poniżej.

Inne filmy z serii