Innervärldar, yttre världar Del 1 – Akasha

Helgon, visa män/kvinnor, yogier, och andra sökare som har sett inom sig själva har kommit att inse att det finns en vibrationskälla som är roten till all vetenskaplig och andlig undersökning. När vi inser den enda källan till all andlig upplevelse, hur kan vi säga, ”min religion”, ”min Gud” eller ”min upptäckt”?

För att se svenska undertexter, gå till CC-kontrollerna längst ned till höger på YouTube-spelaren
** Vissa texter har översatts av Google. Vänligen bidra med eventuella korrigeringar eller förslag

De engelska versionerna av Samadhi och filmserien Inner Worlds, Outer Worlds är textade på upp till trettiofem ytterligare språk. I de flesta fall är nedladdningsbara transkriptioner också tillgängliga från listan nedan. Observera att alla länkar kanske inte är klara just nu, eftersom vi arbetar hårt för att publicera dem ett språk åt gången. Kontrollera språkbiblioteket nedan för att få veta status för den transkription som intresserar dig.