Innervärldar, yttre världar Del 2 – Spiralen

Varje vetenskapsman som ser djupt in i universum, och varje mystiker som ser djupt in i jaget, kommer så småningom att stå ansikte mot ansikte med samma sak: Den Ursprungliga Spiralen.

För att se svenska undertexter, gå till CC-kontrollerna längst ned till höger på YouTube-spelaren
** Vissa texter har översatts av Google. Vänligen bidra med eventuella korrigeringar eller förslag

De engelska versionerna av Samadhi och filmserien Inner Worlds, Outer Worlds är textade på upp till trettiofem ytterligare språk. I de flesta fall är nedladdningsbara transkriptioner också tillgängliga från listan nedan. Observera att alla länkar kanske inte är klara just nu, eftersom vi arbetar hårt för att publicera dem ett språk åt gången. Kontrollera språkbiblioteket nedan för att få veta status för den transkription som intresserar dig.