Samadhi Del 1 – “Maya, Illusionen om Självet”

Samadhi är ett uråldrigt ord på sanskrit, för vilket det inte finns någon modern motsvarighet. Det finns en fundamental utmaning med att göra en film om Samadhi; här pekar vi bara på någonting som inte kan förmedlas på den sinnliga nivån.

För att se svenska undertexter, gå till CC-kontrollerna längst ned till höger på YouTube-spelaren
** Vissa texter har översatts av Google. Vänligen bidra med eventuella korrigeringar eller förslag

De engelska versionerna av Samadhi och filmserien Inner Worlds, Outer Worlds är textade på upp till trettiofem ytterligare språk. I de flesta fall är nedladdningsbara transkriptioner också tillgängliga från listan nedan. Observera att alla länkar kanske inte är klara just nu, eftersom vi arbetar hårt för att publicera dem ett språk åt gången. Kontrollera språkbiblioteket nedan för att få veta status för den transkription som intresserar dig.