Spiralen – Videotranskription

“Innervärldar, yttre världar” Del 2

Den Pythagoreiska filosofen Platon antydde gåtfullt att det finns en gyllene nyckel som förenar alla universums mysterier.
Det är den gyllene nyckeln som vi kommer att återkomma till flera gånger under vårt utforskande.
Den gyllene nyckeln är Logos förnuft, källan till det ursprungliga Om.
Man kan säga att det är Guds tankar.
Med våra begränsade sinnen så observerar vi endast den yttre manifestationen av de dolda mekanismerna i självliknelsen.
Källan till denna gudomliga symmetri är tillvarons största mysterium.
Många av historiens största tänkare såsom Pytagoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla och Einstein har nått fram till mysteriets gräns.
Einstein sade “Det vackraste vi kan uppleva är det mystiska.
Det är källan till all äkta konst och vetenskap.
Den som är främmande för detta, som inte längre kan stanna upp och stå slagen av häpnad är i princip död.
Hans ögon är slutna.”
Vi är i samma läge som ett litet barn som träder in i ett stort bibliotek fyllt med böcker på många olika språk.
Barnet inser att någon måste ha skrivit dessa böcker.
Barnet vet inte hur.
Barnet förstår inte språken som använts.
Barnet har en vag aning om en mystisk ordning i hur böckerna är arrangerade men förstår inte hur det är.
Det är, som jag ser det, den inställning som även den mest intelligenta av människor har gentemot Gud.
Vi ser ett fantastiskt arrangerat universum som följer givna lagar.
Våra begränsade psyken kan inte greppa den mystiska kraft som driver det hela.
Varje forskare som studerar universum och varje mystiker som blickar djupt in i sig själv kommer till slut att ställas inför samma sak: Den ursprungliga spiralen.
Del 2 – Spiralen Tusen år före skapandet av det antika observatoriet i Stonehenge så var spiralen en betydande symbol i världen.
Antika spiraler hittas i alla delar av världen.
Tusentals antika spiraler som dessa hittas över hela Europa, Nordamerika, New Mexico, Utah, Australien, Kina, Ryssland.
I princip hos alla världens kulturer.
De antika spiralerna symboliserar tillväxt, expansion och kosmisk energi i form av solen och himlen.
Spiralens form är en spegling av det stora i det pågående universum självt.
Hos naturfolken var spiralen källan till energin, den ursprungliga modern.
Stenåldersspiralerna vid Newgrange, Irland är upp till 5000 år gamla.
De är 500 år äldre än den stora pyramiden vid Giza och de är lika gåtfulla för moderna betraktare.
Spiralen sträcker sig tillbaka i historien till en tid när människan var mer förbunden med naturen och de växlingar och spiraler som finns där.
En tid när människan inte identifierade sig lika mycket med sina tankar.
Spiralen är vad vi uppfattar som drivande i universum.
Prana, den kreativa kraften virvlar Akasha till ett kontinuum av solida former.
Den hittas på alla nivåer mellan det stora och det lilla, från spiralgalaxer till väderfenomen, till vattnet i ditt badkar, till ditt DNA, till upplevelsen av din egen energi.
Den ursprungliga spiralen är inte en idé utan det som gör alla villkor och idéer möjliga.
Olika typer av spiraler och helixar går att hitta i naturen.
Sniglar.
Koraller.
Spindelnät.
Fossiler.
Sjöhästens stjärt.
Och snäckor.
Många spiraler som finns i naturen är logaritmiska spiraler eller växande spiraler.
När du rör dig bort från centrum av spiralen så växer den sig exponentiellt större.
Som med Indras juvelnät så är logaritmiska spiraler självliknande eller holografiska så att egenskaperna hos varje del är en reflektion av helheten.
För 2400 år sedan i det antika Grekland så ansåg Platon att kontinuerliga geometriska proportioner är den mest djupgående kosmiska kopplingen.
Det gyllene snittet, de gudomliga förhållandet var naturens största hemlighet.
Gyllene snittet kan uttryckas som att A+B förhåller sig till A såsom A förhåller sig till B.
För Platon så var det världssjälen som hålls samman av en harmonisk resonans.
Samma femhörniga mönster som finns i sjöstjärnan eller i en skiva okra kan ses i den bana som planeten Venus beskriver på natthimlen under en period på åtta år.
Den idémässiga världen ovan och den synliga världen av materiella ting under genom principen om geometrisk självliknelse.
Från de självliknande spiralmönstren i Romanesco-broccoli till galaxernas armar så är logaritmiska spiraler ständigt närvarande och arketypiska mönster.
Vår egen galax, Vintergatan har flera spiralarmar som är logaritmiska spiraler med en vinkling på 12 grader.
Ju större spiralens vinkel är desto snävare vrider den sig.
När du ser en planta växa på en time-lapse video så ser du den dansa med livets spiral.
med en faktor lika med det gyllene snittet.
Gyllene snittet är ett speciellt matematiskt samband som dyker upp gång på gång i naturen.
Det mönster vi observerar följer vad vi kallar en Fibonacciserie eller en Fibonaccisekvens.
Fibonacciserier uppträder så att varje tal i den är summan av de två föregående talen.
Den tyske matematikern och astronomen Kepler upptäckte att självliknande spiralmönster kan ses i hur löven är arrangerade på grenar.
Eller i hur bladen är arrangerade på blommor.
Leonardo da Vinci noterade att mellanrummen mellan löven ofta bildar spiralmönster.
Dessa mönster kallas för phyllotaxismönster eller lövarrangemangsmönster.
Phyllotaxiska arrangemang kan även ses i självorganiserande DNA-nukleotider och i allt från släktträd hos kaniner som förökar sig till tallkottar, kaktusar, snöflingor och i enkla organismer som alger.
Alger är en av de vanligaste sorterna av växtplankton; encelliga organismer som är föda för massvis av arter genom hela näringskedjan.
Hur mycket matte måste du förstå för att varaen solros eller ett bi? Naturen konsulterar inte fysikavdelningen för att få broccolin att växa.
Struktureringen i naturen uppstår av sig själv.
Forskare inom nanoteknik använder sig av termen självorganisering för att beskriva hur komplex formas såsom i den begynnande sexkantiga fasen när DNA bildas.
I nanoteknisk ingenjörskonst så är nanorör av kol ett material med liknamde arrangemang.
Naturen skapar ständigt den sortens geometri och det utan bekymmer.
Automatiskt.
Utan miniräknare.
Naturen är noggrann och extremt effektiv.
Enligt den berömde arkitekten och författaren Buckminster Fuller så är detta mönster en funktion hos rumtiden.
DNA och vaxkakan har sin form av samma anledning som bubblor är runda.
Det är den mest effektiva formen som kräver minst mängd energi.
Rummet självt har form och tillåter bara vissa konfigurationer för materia.
Hemfaller åt vad som är mest effektivt.
Dessa mönster är de starkaste och mest effektiva sättet att bygga arkitektoniska strukturer som geodetiska kupoler.
Logaritmiska spiraler gör att växter får maximal exponering mot insekter som pollinerar och maximal exponering mot solljus och regn och låter vattnet rinna mot roten i en effektiv spiral.
Rovfåglar använder logaritmiska spiraler för att jaga nästa måltid.
Att flyga i en spiral är det mest effektiva sättet att jaga.
Förmågan att se hur livets spiral dansar in Akasha i materian hör ihop med förmågan att se skönhet och symmetri i naturen.
Poeten William Blake sade, “Det vegeterande universum öppnar sig liksom en blomma från jordens mitt där evigheten finns.
Det sträcker från stjärnorna till vardagens lunk och där möter det evigheten igen både innanför och utanför.”
Att studera naturens mönster är inte något vanligt förekommande i väst men i det antika Kina så kallas dessa studier för Li.
Li speglar dynamiken och mönstren i naturen.
Men inte i form av statiska mönster, frusna och oföränderliga som en mosaik.
Det är ett dynamiskt mönster som är inneboende i allt levande.
Lövens artärer, sköldpaddans teckning och stenars ådringar är allt uttryck för naturens hemliga språk och konst.
Labyrinten är en av många Li-mönster.
Det återfinns i koraller, svampar kål, och i människohjärnan.
Det cellulära mönstret är ett annat vanligt mönster i naturen.
Det finns massvis med olika cellulära strukturer man alla har en liknande ordning definierad av deras syfte och funktion.
Det är lätt att bli förtrollad av det ständiga flödet av former men det mest intressanta är att vissa arketypiska former över huvud taget är invävda i naturen.
Det förgrenade mönstret är ett annat Li-mönster eller arketypiskt mönster som går att se på alla nivåer och i alla fraktala skalor.
Till exempel, den här fantastiska bilden från en simulation körd på en superdator som kallas för “millennium run”, den visar hur den mörka materien är fördelad i universum.
Den skapades av Max Planck-sällskapet i Tyskland.
Mörk materia är det vad vi tidigare trodde var tomrum.
Det ser ut som ett osynligt nervsystem som löper genom universum.
Universum är bokstavligt talat som en stor hjärna.
Det tänker hela tiden via en slags mörk eller dold energi som vetenskapen bara har börjat förstå.
Genom detta enorma nätverk så rör sig ofattbara mängder energi som tillhandahåller kraft att driva universums expansion och tillväxt.
Naturen skapar ett förgrenat mönster av sig själv när förhållandet är det rätta.
Naturen är en konstgenererande maskin eller en motor som skapar skönhet.
Här ser vi hur elektricitet används för att få silverkristaller att förgrena sig.
Filmen använder time-lapse och pågår i flera timmar.
Kristallerna formas på aluminiumkatoder i form av joner som via laddning tas upp från en lösning med silvernitrat.
Formationerna är självorganiserande.
Du ser på konst som skapas helt automatiskt av naturen själv.
Johann Wolfgang von Goethe sade, “skönhet är en manifestation av hemliga naturlagar som annars skulle ha förblivit dolda för oss.”
På så sätt så är allt i naturen levande, självorganiserande.
När spänningen höjs så blir de fraktala förgreningarna än tydligare.
Det här sker i realtid.
I människokroppen finns det trädliknande strukturer och mönster.
Vi har givetvis nervsystemet som västerländsk medicin är bekant med.
Men i Kinesisk, Ayurvedisk och Tibetansk medicin så är energiflöden en viktig komponent för att förstå kroppens funktioner.
Nadis, energiflödena, formar trädlika strukturer.
En obduktion kommer inte att lokalisera chakran eller nadis men det innebär inte att de inte existerar.
Du måste förfina verktygen du använder för att granska.
Först måste du lära dig att stilla ditt eget medvetande.
Endast då kommer du att observera dessa saker inom dig själv.
I ellära så är det så att ju lägre motståndet är i en kabel desto lättare har energin att ta sig genom.
När du söker balans genom meditation så blir motståndet lägre i kroppen.
Prana, chi eller inre energi är helt enkelt ditt inre livsflöde.
Vad du känner när du riktar ditt medvetande in i din kropp.
De subtila kablar i din kropp där Prana flyter, nadis får förmågan att flöda mer och mer pranisk energi genom chakran.
Dina kablar blir allt starkare när du använder dem till att flöda energi.
Där medvetandet lägger fokus där kommer chi, energi, att börja flöda och fysiska anslutningar växa fram.
I hjärnan och nervsystemet blir fysiska kopplingar etablerade via repetition.
Genom att regelbundet rikta din uppmärksamhet inåt och sänka motståndet för de förnimmelser du upplever så ökar du din förmåga att hålla energi.
I taoismen så representerar yin yang symbolen den genomträngande kraften som naturens spiraler har.
Yin och Yang är inte två och inte ett.
Det antika konceptet med “hara” representeras av yinyang eller en spiralform.
Det är kraftcentret lokaliserad i magen strax under naveln.
Hara betyder en sjö eller ocean av energi.
I Kina så är hara den lägre dantien.
I många varianter av asiatisk kampsport så sägs det att en krigare med stark hara är ostoppbar.
Bland samurajerna finns en form av rituellt självmord, uttalades felaktigt som “hairy cairy”.
Med det menas att spetsa sin hara för att på så sätt skära av sin chi eller energiflödet.
Röra sig utifrån detta center skapar en smidig rörelse som kan ses inte bara i kampsport utan även bland goda golfare, magdansare, och virvlande dervischer.
Det är fokuserande av ett disciplinerat medvetande i en enda punkt som är kärnan i hara; lugnet i orkanens öga.
Det är den magkänsla som står i kontakt med energikällan.
En person med bra hara är förbunden med jorden och den intuitiva visdom som förbinder alla varelser.
Att tänka med din mage, “hara de kanganasaii”, är att nyttja sin inre vishet.
Australiens aboriginer fokuserade på samma område strax under naveln, där regnbågsormen låg hoprullad.
Samma sak, en representation av människans utvecklande kraft.
Det är ingen slump att det är i hara som nytt liv begynner.
Det enteriska nervsystemet som ibland kallas för maghjärnan har förmåga att upprätthålla en komplex samling anslutningar på samma sätt som hjärnan, med sina egna neuroner och signalsubstanser.
Den kan agera självständigt, den har sin egen intelligens.
Man kan säga att maghjärnan är en fraktal version av hjärnan i huvudet eller så kanske hjärnan är en fraktal version av maghjärnan.
En sund björn har stark hara.
När en björn vet var den ska leta efter ätbara växter så följer den via sina sinnen chis rörelser med centrum i hara, magen.
Det är björnens koppling till drömvärlden, där naturfolken menar att all kunskap kommer ifrån, till livets spiral.
Men hur kände då de gamla folken till denna spiral när modern vetenskap just börjat inse dess betydelse? Fråga bina, för de har inte glömt hur man älskar.
Bin har en speciell koppling till källan som en del av ett symbiotiskt system där skönhet och mångfald frodas.
De är en bro mellan det stora och det lilla.
Det finns ett förenande hjärta, ett kollektivt psyke så att säga.
Som en öppen hjärna så sänder det ut sina drömmar i världen för att bli manifesterade.
I naturen finns det många djur som vet hur man samarbetar och strävar åt samma håll.
Men det är inte alla som gynnar andra arter i sin omgivning.
Gräshoppan till exempel äter allt som kommer i dess väg.
En gräshoppa vet inget annat än att vara en gräshoppa.
Den kommer aldrig att göra honung eller pollinera växter på det sätt ett bi gör.
En gräshoppa är rigid men en människa är unik på så sätt att vi kan agera som ett bi eller som en gräshoppa.
Vi är fria att ändra på mönstret för hur vi verkar i världen.
Vi kan bete oss som symbioter eller som parasiter.
Dagens människor försöker förstå spiralen med sitt förnuft men det var aldrig tänkandet som förband oss med livets spiral.
Vi har alltid varit anslutna.
Tänkandet är det som upprätthållit illusionen om avskildhet i våra identiteter.
Thinking IS the creation of separateness.
Tänkandet ÄR skapandet av avskildhet.
Upplevelsen av begränsningar.
Ju mer vi anpassar oss till tankarna desto mer avlägsnar vi oss från källan.
Antika kulturer var mindre tankeorienterade och anpassade sig till spiralen på ett mer direkt och personligt sätt än vi gör idag.
I det antika Indien så representerar Kundalini den inre energi som rör sig i ormlika eller spiralformade mönster längs ryggraden.
I det antika yogilärorna i Indien så påminde den inre världen hos folk på den tiden om de kulturer som bygger kring hara.
Att balansera spiralens kraft med stillheten i ditt betraktande medvetande är att ta till dig dina fulla potential.
Att blomma ut till den mångfacetterade varelse du är skapad till att vara.
Ida, det feminina, månens kanal är kopplad till höger hjärnhalva och pingala, det maskulina, solens kanal är kopplad till vänster hjärnhalva.
När dessa två kanaler är i balans så flödar energi upp i en tredje kanal, Sushumna, längs ryggradens mitt och ger energi till chakran och öppnar upp din fulla potential.
Ordet Chakra är gammal sanskrit som betyder energihjul.
Kundalini är inget annat än den ursprungliga spiralen som dansade människan in i existens.
Det är en annan typ av energi den vi normalt tänker på.
Som en bro från grov materia till de mest subtila energierna.
Det är du som är den bron.
Kundalini är inte energi som kan tvingas med viljestyrka och ansträngning.
Det är som att odla en blomma.
Det vi kan göra är att tillhandahålla bra jord och rätt omständigheter och låta naturen göra sitt.
Om du tvingar en blomma att öppna sig i förtid så blir den förstörd.
Den växer med sin egen intelligens, hittar rätt med självorganisation.
Jaget som håler fast vid den yttre världen är vad som hindrar dig att uppleva din sanna vibrerande natur.
När medvetandet riktas inåt så blir det som solens strålar som får det att börja växa.
Då Kundalini väcks inuti en själv så börjar man se spiralens signatur i allt som finns.
I alla mönster på insidan och utsidan.
Den spiralen är länken mellan vår inre värld och vår yttre värld.