Yılan ve Lotus – Videotranskription

“Innervärldar, yttre världar” Del 3 – Ormen och Lotus

Före den västerländska civilisationen och innan skriftspråket så var inte vetenskap och andlighet två olika saker .

 I det stora antika traditionernas läror så var det yttre sökandet efter kunskap och visshet balanserad av en inre känsla av obeständighet och intuitiv förståelse av förändringens spiral .

 När vetenskapligt tänkande blev mer dominant och informationsmängden ökade så skedde en fragmentering av våra kunskapssystem .

 Ökad specialisering ledde till att färre hade förmåga att greppa helheten, att intuitivt känna estetiken i systemets helhet .

 Ingen frågade sig om allt det här tänkandet var bra för oss .

 De gamla kunskaperna finns här överallt, gömt helt i det öppna .

 Men vi är för upptagna med våra tankar för att se det .

 Denna bortglömda visdom är ett sätt att återställa balansen mellan det inre och det yttre .

 Yin och Yang .

 Mellan förändringens spiral och stillheten i vår kärna .

 Del 3 – Ormen och Lotusen I grekisk mytologi så var Asklepios son till Apollo och läkekonstens gud .

 Hans vishet och förmåga att hela var oöverträffad och han sades ha funnit livets och dödens hemligheter .

 I det antika Grekland så använde Asklepios tempel kraften från den ursprungliga spiralen som symboliseras av Asklepios stav .

 Hippokrates, medicinens fader, vars ed fortfarande formar den moralkod som läkarvetenskapen använder, sägs ha fått sin utbildning vid ett Asklepiostempel .

 Än i denna dag så finns symbolen för den utvecklande energin kvar som den logotyp som American Medical Association och andra medicinska organisationer använder över hela världen .

 I Egyptisk ikonografi så representerar ormen och fågeln dualiteten eller polariteten i den mänskliga naturen .

 Ormen, det nedåtgående, är den manifesterade spiralen, den utvecklande energin i världen .

 Fågeln, det uppåtgående, en uppåtgående ström riktad mot solen och upplyst fokuserat medvetande; Akashas tomhet .

 Faraoner och gudar avbildas med upplyst energi där Kundaliniormen rör sig upp längs ryggraden och når Ajna chakra mellan ögonen .

 Det sägs vara Horus öga .

 I hinduismen så representerar bindi även det tredje ögat; den gudomliga kopplingen till anden .

 Kung Tutankamons mask är ett klassiskt exempel som visar både ormen och fågeln avbildade .

 Lärorna hos Maya och Aztekerna kombinerar ormen och fågeln i en gud .

 Quetzalcoatl eller Kukulkan .

 Den bevingade ormguden representerar det upplysta utvecklande medvetandet, uppväckt Kundalini .

 Den som väcker Quetzalcoatl inom sig själv är en levande manifestation av det gudomliga .

 Det sägs att Quetzalcoatl, ormens energi, ska återkomma vid tidens ände .

 Ormen och fågeln återfinns även i kristendomen .

 Deras sanna mening är mer dold där men är ändå samma som i andra antika läror .

 I kristendomen så ses fågeln, duvan ofta ovanför Kristus huvud och representerar den Heliga Ande eller Kundalini Shakti då den reser sig från det sjätte chakrat och bortom det .

 Kristendomens mystiker hade ett annat namn för Kundalini; den Heliga Ande .

 I Johannes 3:12 står det, “och Moses lyfte upp ormen i vildmarken och så ska även söner bli upplyfta .

” Jesus och Moses väckte sin Kundalini och tillförde ett upplyst medvetande till det primitiva omedvetna som driver människans begär .

 Jesus antas ha tillbringat 40 dagar och 40 nätter i öknen där han frestades av Satan .

 På samma sätt så blev Buddha frestad av Mara när han strävade efter upplysning under bodgiträdet, vishetens träd .

 Både Kristus och Buddha tvingades motstå lockelsen från sinnenas njutning och världslig förankring .

 I varje berättelse så är demoner en personifiering av ens egna begär .

 Om vi läser berättelsen om Adam och Eva utifrån vediska och egyptiska traditioner så finner vi att den orm som vaktar livets träd är Kundalini .

 Äpplet representerar lockelsen och frestelsen från den yttre sinnesvärlden som distraherar oss från kunskapen i den inre världen, vishetens träd .

 Trädet är helt enkelt det nätverk av Nadis, energiflödena inom oss själva, som faktiskt bildar trädlika strukturer i kroppen .

 I vår jagcentrerade jakt efter ständig tillfredsställelse så har vi fjärmat oss från den inre världens kunskap, vår koppling till Akasha och vishetens källa .

 Åtskilliga av världens myter om drakar kan ses som metaforer för de inre energierna i den kultur som de är inbakade i .

 I Kina så är draken fortfarande en helig symbol för lycka .

 Liksom de egyptiska faraonerna så var de antika kinesiska kejsarna som hade väckt sina utvecklande energier representerade av bevingade ormar, drakar .

 En kunglig totem av Jadekejsaren, Himlens Kejsare visar på en balans likande den med Ida och Pingala .

 Yin och Yang i taoismen väcker upp tallkottkörteln eller det som i Taoismen kallas övre Dantien .

 Naturen är full av olika ljudkänsliga och anpassande mekanismer .

 Till exempel så kan en sjöborre faktiskt se med sin spetsiga kropp som fungerar som ett enda stort öga .

 Sjöborren känner av ljus som träffar dess spetsar och jämför ljusstrålarnas intensitet för att få en uppfattning om sin omgivning .

 Gröna iguaner och andra reptiler har ett huvudöga eller en tallkottkörtel överst på huvudet med vilken de upptäcker rovdjur i ovan .

 Den mänskliga tallkottkörteln är en liten körtel som ansvarar för att reglera sömn och vakenhet .

 Även om den sitter långt inne i huvudet så är tallkottkörteln känslig för ljus .

 Filosofen Descartes hävdade att tallkottkörteln eller det tredje ögat var kopplingen mellan medvetandet och materien .

 Nästan allt är symmetriskt i människokroppen .

 Två ögon, två öron, två näsborrar och även hjärnan har två halvor .

 Men det är ett område i hjärnan som inte är speglad .

 Tallkottkörteln och det energicentrum som omger den .

 På en fysisk nivå så bildas unika molekyler helt naturligt i tallkottkörteln som t .

ex DMT .

 DMT bildas även naturligt vid födseln och dödsögonblicket och agerar som en unik bro mellan de levandes värld och döden .

 DMT produceras naturligt under tillstånd av djup meditation och Samhadi eller kan tas som en hallucinogen drog .

 Till exempel så används Ayahuasca av shamaner i Sydamerika för att avlägsna slöjan mellan den inre världen och den yttre .

 Ordet tallkottkörtel kommer från ordet tallkotte då den har ett utseende som påminner om en kotte och har samma spiralmönster .

 Detta mönster som även kallas livsblommans mönster är vanligt förekommande i antik konst som föreställer upplysta och väckta varelser .

 När det mönstret ses i helig konst så representerar det öppnandet av det tredje ögat; medvetandet fokuserat på att styra flödet av utvecklande energi .

 Tallkotten representerar öppnandet de högre chakran som aktiveras när Sushuma höjs till Ajna-chakrat och bortom det .

 I grekisk mytologi så bar dyrkarna av Dionyses en thyrsus, en stor stav inlindad i virvlande rankor med en tallkotte högst upp .

 Detta representerar dionysisk energi eller Kundalini Shakti när den reser sig upp längs ryggraden mot tallkottkörteln vid det sjätte chakrat .

 I Vatikanens mitt så skulle du kanske förvänta dig att hitta en stor staty av Jesus eller Maria men det vi hittar där är en stor tallkottstaty som tyder på att det i kristen historia har funnits kunskap om chakran och Kundalini men av någon anledning så hölls detta dolt från folket .

 Kyrkans officiella förklaring är att tallkotten är en symbol för pånyttfödelse och nytt liv i Kristus .

 Filosofen och mystikern Meister Eckhart som levde under 1300-talet sade, “Ögat med vilket jag ser Gud och det öga med vilket Gud ser mig är ett och samma .

” I Kung James bibel sade Jesus “Kroppens ljus är i ögat, om ögat är frisk så skall hela kroppen vara full av ljus .

” Buddha sade “Kroppen är ett öga” .

 I ett tillstånd av Samadhi så är man både sedd och den som ser .

 Vi är Universum medvetet om sig självt .

 När Kundalini är väckt så stimuleras det sjätte chakrat och tallkottkörtelns område börjar återfå dess utvecklande funktioner .

 Mörkermeditation har använts i tusentals år som ett sätt att aktivera det sjätte chakrat vid tallkottkörteln .

 Att aktivera detta område låter en person se sitt inre ljus .

 Oavsett om det är en yogi eller en shaman som söker långt inne i en grotta eller en taoist, en mayaindian eller en tibetansk munk så har alla läror en tid när man sätter sig i mörkret .

 Tallkottkörteln är porten till att uppleva sin subtila energi direkt .

 Filosofen Nietzsche sade, “Om du stirrar in i avgrunden länge nog så kommer du finna att avgrunden stirrar tillbaka på dig .

” Dolmens, antika portalstenar är några av världens äldsta bevarade strukturer .

 De flesta skapades på stenåldern 3000-4000 år f .

kr och det finns några i Västeuropa som är 7000 år gamla .

 Dolmen användes för att träda in i personlig meditation som ett sätt att brygga mellan den inre och den yttre världen .

 När man mediterar i mörker så börjar man till slut observera sin inre energi eller ljus när det tredje ögat aktiveras .

 Årstidernas växlingar som styrs av solen ocb månen kontrollerar inte längre kroppen och en ny rytm har bildats Det sjunde chakrat har i tusentals år varit representerat av OM-symbolen .

 En symbol som är konstruerad av sanskrittecken för elementen .

 När Kundalini höjer sig bortom det sjätte chakrat så börjar en energihalo skapas .

 Halos syns ofta på religiösa målningar från olika kulturer i alla delar av världen .

 Halon eller avbildningen av en energisignatur kring en upplyst varelse är vanligt i nästan alla religioner i alla delar av hela världen .

 Strävan att väcka chakran är inte nåt som tillhör en viss grupp eller en viss religion, det är varje människas födslorätt .

 Kronchakrat är kopplingen till det gudomliga; det som är bortom dualiteten .

 Bortom namn och form .

 Akhenaten var en farao vars fru hette Nefertiti .

 Han sades vara solens son .

 Han återupptäckte “Aten” eller Guds ord inom sig själv, förenade Kundalini och medvetandet .

 I Egyptisk ikonografi så ser vi åter hur ett upplyst medvetande representeras av en solskiva som ses ovanför gudarnas huvuden och hos upplysta varelser .

 I hinduismen och yogiläran så kallas denna halo för Sahasrara, lotusblomman med tusen blad .

 Buddha associeras med lotusblomman .

 Det phyllotaxiska mönstret är samma mönster som i en blommande lotus .

 Det ÄR livsblomman .

 Livets frö .

 Det är det fundamentala mönstret där alla andra mönster finns .

 Det är själva rummets form, en egenskap hos Akasha .

 En gång i tiden så finns livsblommans symbol över hela världen .

 Livets blomma vaktas av lejon vid de mest heliga platserna i Kina och andra delar av Asien .

 De 64 hexagrammen i I Ching omges ofta av Yinyangsymbolen som är ytterligare ett sätt att representera livets blomma .

 I livets blomma finns den geometriska basen för alla platoniska solider; i princip varje form som kan existera .

 Den uråldriga livsblomman startar med geometrin i Davidsstjärnan, två trianglar över varann .

 I 3D blir det en tetraeder .

 Den symbolen är en Yantra, en program som finns i Universum; den maskin som genererar vår fraktala värld .

 Yantras har använts som verktyg för att väcka medvetandet under tusentals år .

 Yantras visuella form är en yttre representation av en inre process av andligt upptäckande .

 Det är den dolda musiken i universum synliggjord, bestående av överlappande geometriska former och interferens .

 Varje chakra är en lotus, ett yantra, ett centrum för tanke och materia med vilket världen kan upplevas .

 Ett traditionellt yantra, ett sådant som återfinns i Tibetanska läror, har rika lager av mening, ibland en hel kosmologi och världsbild .

 Yantrat är ett mönster som ständigt utvecklas, arbetar via repetitionens kraft som faser i en cykel .

 Kraften i yantrat är helt förlorad i dagens värld då vi söker mening endast i den externa världen utan att koppla ihop det med våra inre energier via ett syfte .

 Det finns goda anledningar till varför präster, munkar och yogier traditionellt har levt i celibat .

 Idag vet endast ett fåtal varför de praktiserade celibat då det sanna syftet har blivit bortglömt .

 Det är helt enkelt så att om energin går åt till att producera spermier eller ägg så finns det inte mycket kvar att driva väckandet av Kundalini som aktiverar högre chakran .

 Kundalini är livsenergi och även sexuell energi .

 När uppmärksamheten fokuseras på annat än djuriska drifter och istället läggs på det som har med högre chakran att göra så kommer den energin att flöda till dessa chakran via ryggraden .

 Många tantriska övningar lär ut hur man behärskar sexuell energi till att användas för högre andlig utveckling .

 Ditt medvetandetillstånd skapar rätta förhållanden för att låta din energi växa .

 Att nå ett medvetandetillstånd är inget som tar tid .

 Som Eckhart Tolle säger, “uppmärksamhet och närvaro äger alltid rum i nuet .

” Om du försöker få nåt att hända så skapar du ett motstånd för det .

 Det är genom att avlägsna motståndet som man tillåter den utvecklande energin att bli till .

 I de antika yogilärorna så användes yogapositioner för att förbereda kroppen för meditation .

 Hatha Yoga var aldrig avsedd som enbart träning, det är ett sätt att länka sina inre och yttre världar .

 Ordet hatha är sanskrit och betyder sol “ha” och måne “tha” .

 I Patanjalis ursprungliga texter om yoga så var syftet med yogans åtta grenar detsamma som Buddhas åttafaldiga väg; att befria oss från lidande .

 När polerna i båda världarna är i balans så uppstår en tredje sak .

 Vi finner den mystiska gyllene nyckeln som låser upp den utvecklande energin i naturen .

 Denna syntes av solens och månens kanaler är vår utvecklande energi .

 Detta då människor nu nästan uteslutande identifierar sig med sina tankar och den yttre världen, det är ovanligt med individer som finner en balans mellan det inre och de yttre krafter som låter Kundalini väckas på naturlig väg .

 För de som identifierar sig enbart med illusionen så kommer Kundalini alltid att vara en metafor, en idé mer än en direkt upplevelse av sin energi och medvetandet .