Samadhi Pjesa 1 – “Maya, iluzioni i vetvetes”

Samadhi është një fjalë e lashtë sanskrite, për të cilën nuk ka ekuivalent modern. Ndërsa ekziston një sfidë themelore për të bërë një film në lidhje me Samadhin; ne thjesht po tregojmë këtu për diçka që nuk mund të përcillet në nivelin e mendjes.

Versionet në anglisht të Samadhi dhe Inner Worlds, Outer Worlds Film Series janë titruar në deri në tridhjetë e pesë gjuhë shtesë. Në shumicën e rasteve, transkriptet e shkarkueshme janë gjithashtu në dispozicion nga lista më poshtë. Ju lutemi vini re se të gjitha lidhjet mund të mos jenë gati në këtë kohë, pasi ne po punojmë me zell për t'i botuar ato një gjuhë njëkohësisht. Ju lutemi kontrolloni këtë bibliotekë gjuhësh më poshtë për të zbuluar statusin e transkriptit të interesit.