Zmija i Lotos – Transkripcija video zapisa

Unutrašnji svetovi, Spoljni svetovi

Treći deo , Zmija i Lotos

Pre osnivanja Zapadne civilizacije i pisanog jezikanauka i duhovnost nisu bile odvojene.
U učenjima velikih antičkih kulturaspoljašnja potraga za znanjem i sigurnošću je bila u ravnotežisa unutrašnjim osećajem prolaznostii intuitivnim razumevanjem spirale promene.
Kako je naučno mišljenje postalo dominantnije, a informacije mnogostruke,podela je počela da se javlja u našim sistemima znanja.
Povećana specijalizovanost je značila da sve manje ljudimože da vidi veliku sliku,i oseti i intuitivno spozna estetiku sistema kao celine.
Niko nije pitao, ,,je li svo ovo razmišljanje dobro za nas?”Antičko znanje je ovde u našem centru, sakriveno u jednostavnoj tački gledišta.
Ali smo previse zaokupirani našim mislima da bismo ga prepoznali.
Ova zaboravljena mudrost je način da se povrati ravnotežaizmeđu unutrašnjeg i spoljašnjeg.
Jin i jang.
Između spirale promene i mira naše suštine.
Prema grčkoj legendi, Asklepije je bio bog lekarstva i sin Apolona.
Njegova mudrost i veština lečenja bile su neprevaziđenei za njega se kaže da je otkrio tajnu samog života i smrti.
U antičkoj Grčkoj Asklepejevi hramovi za lečenjesu prepoznali moć prvobitne spiralekoja je simbolizovana Asklepejevim štapom.
Za Hipokrata, oca medicine,čija zakletva još uvjek formira moralnikodeks medicinske profesije, se kaže da jestekao znanja u Asklepejevom hramu.
Do ovog dana, ovaj simbol naše evolucijske energijeostaje logo Američkog medicinskog udruženjai drugih medicinskih organizacija širom svijeta.
U egipatskoj ikonografiji zmija i ptica predstavljajudualnost ili polaritet ljudske prirode.
Zmija, usmerena prema dolje, jeste manifestovana spirala,evolucionarna energija sveta.
Ptica je usmerena prema gore; gore je okrenutaprema suncu ili probuđenoj fokusiranoj svesnosti,praznina Akaše.
Faraoni bogovi su naslikani sa probuđenom energijomgde se zmija Kundalini penje uz kičmu i prodireu čakru Ajna između očiju.
To se naziva Horusovo oko.
U Hindu tradiciji, bindi takođe predstavlja treće oko;božansku povezanost sa duhom.
Maska kralja Tutankamona je klasičan primerkoji pokazuje i motiv zmije i ptice.
Tradicije Maja i Asteka kombinuju motive zmije i ptice u jednog boga.
Kezalkoatl ili Kukulkan.
Bog pernate zmije predstavlja probuđenu evolucionarnusvest ili probuđen Kundalini.
Osoba koja probudi Kezalkoatl u sebije živa manifestacija božanstva.
Kaže se da će se Kezalkoatl, ili energija zmije,vratiti na kraju vremena.
Simboli zmije i ptice se mogu naći takođe u Hrišćanstvu.
Njihovo pravo značenje je možda dublje maskiranoali je značenje isto kao u ostalim antičkim tradicijama.
U Hrišćanstvu, ptica ili golub koji se često mogu vidjeti iznad Hristove glavepredstavlja Sveti duh ili Kundalini Šaktikako se uspinje do šeste čakre i više.
Hrišćanski mistici su drugačije zvali Kundalini; Sveti duh.
U jevanđelju po Jovanu 3:12 piše, ,,I kako je Mojsje uzdigao zmiju u divljinu,tako se i sin čoveka mora uzdići.
”Isus i Mojsije su probudili njihovu Kundalini energiju, donoseći probuđenu svestnesvesnim reptilskim silama koje pokreću ljudsku žudnju.
Za Isusa se kaže da je proveo 40 dana i 40 noćiu pustinji, za to vrijeme ga je Satana iskušavao.
Slično, Budu je iskušavao ,,Mara” dok je sedao kako bi dostigaoprosvjetlenje ispod bodi drva, ili drva mudrosti.
I Hrist i Buda su morali da se udalje od draži čulnih 71 00:06:30,750 –> 00:06:37,750 zadovoljstava i zemaljskog shvatanja.
U svakoj priči, demon je personifikacija onoga za šta se čovek veže.
Ako pročitamo priču o Adamu i Evi u duhu Vedske i Egipatske tradicijeshvatamo da zmija koja čuva drvo života jeste Kundalini.
Jabuka predstavlja draž i iskušenje spoljašnjeg čulnog sveta,koji nas odvraća od znanja unutrašnjeg sveta,drva znanja unutar nas.
Drvo je jednostavno mreža nadi ili energetskih meridijana u nama,koji bukvalno prave strukture slične drvetu kroz naše telo.
U potrazi ega za spoljašnjim zadovoljstvomodvojili smo sebe od znanja unutrašnjeg sveta,Naše povezanosti sa Akašom i mudrosti izvora.
Mnogi svetski istorijski mitovi o zmajevimamogu se čitati kao metafore za unutrašnje energijekultura u koje su ugrađene.
U Kini, zmaj je i dalje sveti simbol koji predstavlja sreću.
kao egipatski faraoni, antički kineski carevikoji su probudili svoje evolucionarne energijepredstavljeni su kao zmija sa krilima, ili zmaj.
Kraljevski totem cara Žada ili Nebeskog Carapokazuje balans sličan Idi i Pangali.
Jin i jang Taoizma, buđenje pinealnog centraIli onoga što se u Taoizmu zove Gornji Dantijen.
Priroda je puna različitih otkrivanja svetlostii mehanizama izjednačavanja.
Na primer, morski jež može zapravo da vidi sa svojim bodljikavim telomkoje se ponaša kao veliko oko.
Morski ježevi detektuju svetlo koje dolazi do njihove kičme i upoređujuintenzitet zraka da bi stekli predstavu o svojoj okolini.
Zelena iguana i drugi reptili imaju oko na vrhu glaveili pinealnu žlezdu na vrhu glave koju koriste da detektujupredatore koji im dolaze odozgo.
Ljudska pinealna žlezda je mala endokrina žlezdakoja reguliše hodanje i spavanje.
Iako je smeštena duboko unutar glavepinealna žlezda je osetljiva na svetlost.
Filozof Dekart je prepoznao da je oblast pinealne žlezdeili trećeg oka veza između svetlosti i materije.
Skoro sve je simetrično u ljudskom telu.
Dva oka, dva uva, dve nozdrve, čak i mozak ima dve strane.
Ali postoji oblast mozga koja nije preslikana.
To je oblast pinealne žlezde i energetski centar koji je okružuje.
Na fizičkom nivou jedinstveni molekuli se prirodno formirajupomoću pinealne žlezde, kao što je DMT.
DMT se takođe prirodno formira u trenutku rođenja i u trenutku smrti,bukvalno deluje kao jedinstveni most između sveta živih i mrtvih.
DMT se proizvodi prirodno tokom stanja duboke meditacijei Šamhadi, ili pomoću psihoaktivnih sredstava.
Na primjer, Ajhaska se koristi u Šamanskim tradicijamau Južnoj Americi da bi se sklonio veo između unutrašnjih i spoljašnjih svetova.
Sama reč pinealna ima korijen kao šišarka bora (pine)Jer pinealna žlezda ima sličan spiralni oblik.
Ovaj oblik, poznat kao oblik cveta života,je čest u antičkim umetničkim delima koja opisuju prosvetlenje ili probuđena bića.
Kada se vidi slika šišarke na umetničkom delu ona predstavljaprobuđeno treće oko; sveobuhvatnu svesnostkoja usmerava tok evolucionarne energije.
Šišarka predstavlja cvetanje viših čakrikoje se aktiviraju kada se Sašumna uzdiže do čakre Ajna i više.
U Grčkoj mitologiji, poštovaoci Dionisa nosili su tirsosili veliki štap omotan spiralnom vinovom lozom na čijem vrhu se nalazila šišarka.
Ponovo, predstavljajući energiju Dionisa ili Kundalini Šaktikako putuje uz kičmu do pinealnog tela u šestoj čakri.
U srcu Vatikana možda očekuješ ogromnu skulpturuIsusa ili Marije, ali umesto toga tu se nalazi ogromna statua šišarkekoja pokazuje da u hrišćanskoj istoriji možda postoji znanjeo čakrama i Kundaliniju ali iz nekog razlogase krije od većine.
Zvanična crkva objašnjava da je šišarkasimbol regeneracije i predstavlja novi život u Hristu.
Filozof i mistik iz 13.
veka Majser Ekart je rekao,,,Oko kojim gledam Boga i oko kojim Bog gleda meneje isto oko.
”U Bibliji kralja Džejmsa ,,svetlo tela je oko,prema tome ako bi postojalo samo oko, tvoje celo telo bi bilo puno svetlosti.
”Buda je rekao, ,,telo je oko.
”U stanju Šamandi, jedno je oboje i posmatrač i onaj koji posmatra.
Mi smo univerzum svestan sebe.
Kada se kundalini aktivira, stimuliše šestu čakrui pinealni centar i ova oblast počinje da ponovo dobija neke os svojihevolucionarnih funkcija.
Meditacija u tami se koristila hiljadama godinakao način da se aktivira šesta čakra u oblasti pinealne žlezde.
Aktivacija ovog centra omogućava osobi da vidi svoje unutrašnje svetlo.
Bilo da je to poznati jogi ili šaman koji se povlači duboko u pećinuili Taoist, Majanski začetnik, ili Tibetanski sveštenik, sve tradicije obuhvatajuvremenski period tokom kojeg osoba odlazi u tamu.
Pinealna žlezda je kapija da se iskusi čovekova suptilna energija direktno.
Filozof Niče je rekao, ,,ako dovoljno dugo gledate u provaliju,vremenom ćete shvatiti da i provalija gleda vas.
”Dolmeni, ili antičke grobnice sa vratima su među najstarijijim preostalim strukturama na Zemlji.
Mnoge datiraju iz perioda Neolita 3000-4000 godina prije nove ere i neke u Zapadnoj Evropisu 7000 godina stare.
Dolmen se koristio da se uđe u neprekidnu meditaciju kao načinda ljudi povežu unutrašnje i spoljašnje svetove.
Dok čovek u kontinuitetu meditira u potpunom mraku vremenompočinje da posmatra unutrašnju energiju ili svetlo kako treće oko postaje aktivno.
Cirkadijanski ritmovi kojima vladaju kanali sunca i mesecaviše ne kontrolišu funkcije tela i novi ritam je uspostavljen.
Sedma čakra već hiljadama godina,se predstavlja ,,OM” simbolom.
Simbol koji je sastavljen od znakova Sanskrita i predstavlja elemente,kada se Kundalini izdiže iznad šeste čakre počinje da formiraenergetski oreol.
Oreoli se konstantno pojavljuju na religioznim slikama različitihkultura u različitim delovima sveta.
Oreol, ili oslikavanje energetskog potpisaoko probuđenog bića, je često za praktično sve religijeu svim delovima sveta.
Evolucionarni proces buđenja čakrinije vlasništvo jedne grupe ili religije,to je primarno parvo svakog čoveka na planeti.
Krunska čakra je veza sa božanskim,što je iznad dualnosti.
Iznad imena i oblika.
Akaneten je bio faraon čija žena je bila Nefertiti.
O njemu se govori kao o sinu sunca.
On je ponovo pronašao ,,Aten”, ili Božiju reč u sebi,ujedinjujući Kundalini i svesnost.
U Egipatskoj ikonografiji, ponovo probuđena svesnostpredstavljena je sunčevim diskom koji se može videti iznad glava bogovaili probuđenih bića.
U Hindu i Joga kulturi, ovaj oreol se zove,,Sahasurara”, lotus sa hiljadu latica.
Buda se povezuje sa simbolom lotusa.
Filotaksični oblik JESTE isti oblik koji se može videti nalotosu koji cveta.
To JESTE oblik cveta života.
Seme života.
To je osnovni oblik u koji se svi oblici uklapaju.
To je oblik samog svemira ili kvaliteta svojstvenih Akaši.
U jednom periodu istorije, simbol cveta života je bio rasprostranjen svuda po Zemlji.
Cvet života kojeg čuvaju lavovi može se naćina najsvetijim mestima u Kini i drugim delovima Azije.
64 heksagrama i Činga obično okružuju jin jang simbolšto je još jedan način da se predstavi cvet života.
U cvetu života je geometrijska osnovaza sva platonska čvrsta tela;u suštini za svaki oblik koji postoji.
Antički cvet života počinje sa geometrijomDavidove zvezde, ili trouglova okrenutih prema gore i prema dole.
Ili u 3D ovo bi bile tetraedarske strukture.
Ovaj simbol je jantra, vrsta programa koji postoji u univerzumu,mašine koja proizvodi naš fraktalni svet.
Jantre su se koristile kao sredstva da se probudi svesthiljadama godina.
Vizuelni oblik jantre je spoljašnja prezentacijaunutrašnjeg procesa duhovnog razvoja.
Na taj način skrivena muzika univerzuma postaje vidljiva,sastavljena od geometrijskih oblika koji se seku i isprepletanih formi.
Svaka čakra je lotus, jantra, fizičko-psihološki centarkroz koji se svijet može iskusiti.
Tradicionalna jantra, kao što se može naći u Tibetanskoj tradiciji,obuhvata bogate slojeve značenja,nekad obuhvatajući cijelu kosmologiju i gledište sveta.
Jantra je oblik koji se konstantno razvijakoji funkcioniše kroz snagu ponavljanjaili ponavljanje ciklusa.
Moć jantre je izgubljena u današnjem svetujer mi tražimo smisao samo u spoljašnjem oblikui ne povezujemo ga sa unutrašnjim energijama namerom.
Postoji dobar razlog zašto su popovi, sveštenici i jogijitradicionalno u celibatu.
Danas samo manjina zna zašto praktikuju celibatjer je prava svrha izgubljena.
Jednostavno, ako se enerija koristi više za proizvodnju sperme ili jajnih ćelijakao što bi mogao biti slučaj, onda ima manje energije za uzdizanjeKundalinija koji aktivira više čakre.
Kundalini je životna energija, što je takođe seksualna energija.
Kada svest postane manje fokusirana na životinjske nagone,i fokusira se na objekte koji odražavaju više čakreta energija teče uz kičmu u te čakre.
mnogi od praktičara tantre uče kako da se usavrši seksualna energijada bi se mogla iskoristiti za višu duhovnu evoluciju.
Tvoje stanje svesti kreira prave usloveda tvoja energija može da raste.
Dolazak u stanje svesnosti ne oduzima vreme.
Kako Ekhart Tol kaže:,,svesnost i prisutnost se uvek dešavaju u sadašnjem trenutku.
”Ako pokušaš da učiniš da se nešto dogodionda kreiraš otpor prema onome što jeste.
Uklanjanje svog otpora je ono što dozvoljavaevolucionarnoj energiji da se razvije.
U antičkoj Joga tradiciji, joga pozicije su se koristile dada se telo pripremi za meditaciju.
Hata joga, nikada nije nameravala postati samo režim vežbanja,već način da poveže nečije unutrašnje i spoljašnje svetove.
Riječ Sansktita ,,hata” znači sunce i mesec ,,tha”.
258 00:25:01,960 –> 00:25:05,230 U sutrama originalne Pantađalijeve jogesvrha osam stepena jogeje ista kao Budina osmostruka staza,da bi se čovjek oslobodio od patnje.
Kada su polariteti u svetu dualnosti u ravnoteži,rađa se treća stvar.
Nalazimo misteriozni Zlatni Ključ koji otključavaevolucionarne sile prirode.
Ova sinteza kanala sunca i meseca je naša evolucionarna energija.
Jer se ljudi sada identifikuju isključivosa svojim mislima i spoljašnjim svetom,rijetka individua postiže ravnotežu,unutrašnjih i spoljašnjih sila koje dozvoljavaju Kundalinijuda se prirodno probudi.
Za one koji se identifikuju samo sa iluzijom,Kundalini će uvek ostati metafora,ideja, prije nego direktno iskustvoenergije i svesti.