Inner Worlds Outer Worlds ตอนที่ 1 – Akasha

ตอนที่ 1 ของภาพยนตร์เรื่อง Inner Worlds, Outer Worlds คือ Akasha ผู้นิพพาน คำว่า “ไม่มีอะไร” หรือ ความว่างเปล่า ซึ่งเติมอากาศให้กับพื้นที่

Inner Worlds Outer Worlds ตอนที่ 2 – เกลียว

เพลโตนักเพลโตนักปรัชญาชาวพีทาโกรัสบอกใบ้ไว้อย่างน่าฉงนว่ามีกุญแจสีทองที่รวมความลึกลับทั้งหมดของจักรวาลเข้าไว้ด้วยกัน

Inner Worlds, Outer Worlds – ตอนที่ 3 พญานาคและดอกไม้

เกลียวมักจะถูกแทนด้วยงูที่กำลังเลื้อยลง ในขณะที่นกหรือดอกบัวบานมักจะถูกใช้แทนกระแสไหลขึ้นหรือ โผล่พ้นเหนือขึ้นมาก

Inner Worlds Outer Worlds – ตอนที่ 4 “อยู่เหนือความคิด”

ชีวิต เสรีภาพ และแสวงหาความสุข เรามีชีวิตอยู่เพื่อการแสวงหาความสุข “ข้างนอกนั้น” ราวกับว่ามันเป็นสิ่งของที่ซื้อขายกันได้ เรากลายเป็นทาสของความปรารถนาและความต้องการของเราเอง