Sisäiset maailmat, ulkoiset maailmat – Videon transkriptiot

Osa 1 – Akasha

Alussa oli Logos, iso räjähdys, alkuperäinen Ohm. Perustuu ison räjähdyksen-teoriaan, fyysinen Universumi on avannut yhdestä kuvitteettoman kuumasta ja tiheästä kohdasta, joka on miljardeja kertoja pienempi hakaneulaa, sitä kutsutaan singulaarisuudeksi. Teoria ei selitä miksi ja miten se tapahtui. Huolimatta siitä, että se sisältää monia kysymyksiä, harkitsemme jostain syystä tietoisuuttamme tällä alueella itsestään selvänä. Aluksi oli hypoteesi, että painovoima tai hidastaa maailmankaikkeuden laajenemista tai romahtamista. Olkoon niin, mutta itse asiassa valokuvia amerikkalainen Hubble-kaukoputki osoittaa maailmankaikkeuden kiihtyvän. Kun se kasvaa Isosta räjähdys, se laajenee nopeammin. 15 00:01:20,083 –> 00:01:26,069 Jotenkin sisään Universumi on enemmän massaa kuin fyysikot olettavat. Vastatakseen puuttuvasta massasta nyt he he sanovat, että maailmankaikkeus koostuu vain 4% atomiaineesta tai siitä mitä kutsumme normaali asia; peräisin 23%: sta pimeästä aineesta ja 73%: sta pimeästä energiasta tai mitä meillä oli ennen pidetään tyhjänä. Se näyttää näkymättömältä hermostolta, joka tunkeutuu kokonaan Universumi ja yhdistää kaikki asiat.

Muinaiset vedalaiset mestarit sanoivat: “Nada Brahma on universaali värähtely.” Tärinäkenttä edustaa kaiken todellisen henkisen kokemuksen ja tieteellisen tutkimuksen juuria. Tämä on sama energiakenttä, jota pyhät buddhat, joogit, mystikot, papit, shamaanit ja näkijät havaitsivat, kurkistaa syvälle itseensä. Koko historian ajan tätä energiakenttää kutsutaan Akashaksi, Ensisijainen om, Indran timanttiverkosto, pallojen musiikki ja monet muut nimet. Energiakenttä on kaikkien uskontojen yhteinen juuri ja yhteys sisäisen ja ulkoisen maailman välillä.

Mahayanan buddhalaisuudessa kolmannella vuosisadalla Herran vuonna, kosmologian kuvaus annettiin hyvin lähellä jonka ovat antaneet nykyajan edistyneimmät fyysikot. Indra Hailakansininen Verkko on metafora, jota käytettiin kuvaamaan paljon vanhempaa vedalaista opetusta, kertomalla, että kaikki avaruuden kankaat ovat yhteydessä toisiinsa. Indra on niiden jumalien kuningas, jotka synnytti auringon ja hallitsi tuulen ja veden liikettä. Kuvittele verkko, joka ulottuu kaikkiin suuntiin. Verkko koostuu kastepisaroista ja jokainen tippa sisältää heijastuksen kaikesta muut vesipisarat. Jokaisesta heijastetusta pisarasta löydät heijastuksia kaikista muista pisaroista ja koko verkko itse on tässä heijastus äärettömyyteen. Indran verkko voidaan kuvata nimellä holografinen maailmankaikkeus, jossa pieninkin valovirta sisältää täydellisen kuvan koko maailmankaikkeudesta.

Joskus serbiamerikkalaista tutkijaa Nikolai Teslaa kutsutaan mieheksi, joka keksi kahdeskymmenennen luvulla. Tesla löysi vaihtovirtaa, sähköä ja monia muita asioita, jotka ovat nyt
olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Koska hän on kiinnostunut vedalaisesta kulttuurista, Tesla oli ainutlaatuisessa asemassa, mikä antoi hänelle mahdollisuuden ymmärtää samanaikaisesti länsimaista ja itäistä mallia tiedettä. Kuten kaikki suuret tutkijat, Tesla katsoi syvälle ulkomaailman mysteereihin, mutta kaiken muun lisäksi katsoi syvälle itseensä. Muinaisten joogien tavoin Tesla käytti termiä Akasha kuvaamaan eteerinen kokonaisuus, joka ulottuu kaikkien asioiden läpi. Tesla opiskeli Swami Vivekanandan kanssa – jooga, joka toi länteen Intian muinaiset opetukset. Akahan vedalaisia opetuksia kutsutaan avaruudeksi itsessään; tilaa, joka täyttää kaikki muut elementit ja olemassa olevat samanaikaisesti värähtelyllä. Nämä kaksi käsitettä ovat erottamattomia. Akasha on jin, prana on jang.

Fraktaalien idean nykyaikainen käsite auttaa meitä ymmärtämään Akashaa tai, kuten sitä myös kutsutaan, ensisijaista aine. Viime vuosisadan 80-luvulta lähtien tietokoneiden parantaminen on mahdollistanut visualisoida ja toistaa matemaattisesti luonnon kuvioita. Vuonna 1980 matemaatikko Benoit Tutkiessaan tiettyjä matemaattisia yhtälöitä Mandelbrot esitteli termin “fraktaali”. Matemaatikko totesi, että kun yhtälöt toistetaan, ne tuottavat jatkuvan taulukon matemaattiset tai geometriset muodot, jotka vaihtelevat tietyissä rajoissa. He ovat rajoitettu, mutta samalla loputon. Fraktaali on karkea geometrinen muoto, joka jaotellaan osiin, toistetaan jokaisessa sen osassa pienenä kopiona koko mallista. Siksi muodolla on laatu, jota kutsutaan itse samankaltaisuudeksi.

Tämän löytön jälkeen Mandelbrot-fraktaalia kutsuttiin Jumalan leimaksi. Näet taiteen heissä, luoma itse luonto. Jos laajennat Mandelbrot-kuvaa tietyssä kulmassa, niin se on muistuttaa hindujumalaa tai buddhaa. Tätä lukua kutsuttiin Buddha-figuuriksi. Jos katsot joitain muinaisen taiteen ja arkkitehtuurin muotoja, voidaan nähdä, että ihmiset ovat jo pitkään kauneus ja kaikki pyhä liittyivät fraktaalikuvioihin. Huolimatta siitä, että heitä on vaikea äärettömyydessä fraktaalit sisältävät kuitenkin jokaisessa osassa jyvän, joka pystyy lisääntymään täysi kuva. He muuttivat tapaa, jolla matemaatikot näkevät maailmankaikkeuden ja miten se toimii. Jokaisen uuden kanssa fraktaalin kasvuvauhti näyttää eroavan alkuperäisestä. Kun fraktaali siirtyy yhdeltä tasolta toisaalta sen jatkuvat muutokset ja muutokset syntyvät. Tätä muutosta kutsutaan kosminen spiraali, upotettu älyn matriisi ajasta ja tilaa. Fraktaalien luonne kaoottinen ja samalla täynnä äänijärjestystä. Kun mielemme tunnistaa tai määrittelee mallin, keskitymme siihen, kuten asioihin. Hänen piirustuksissaan yritämme nähdä kauneutta, mutta varten pitääksemme ne tietoisuudessamme, meidän on hylättävä loput fraktaalista. Liittää fraktaali aisteillamme, meidän on rajoitettava sen liikettä. KAIKKI ENERGIA MAAILMASSA ON NEUTRAALINEN, KESKINEN JA MITTAUSTEN ULKOPUOLELLA.

Oma luovuus ja kuvioiden tunnistaminen ovat linkki mikrokosmos ja makrokosmos, ikuisen aaltojen maailman ja pilaantuvien tiheiden asioiden maailman välillä. Miettiminen – tämä on luomistapa ajattelulle ominaisten rajoitusten kautta. Luomme illuusion asioiden tiheydestä roikkuu etiketteihin ja antaa heille nimet. Filosofi Kierkegaard sanoi: ”Soittamalla minulle kielsi minut. Antamalla minulle nimen tai etiketin kieltät kaiken muun, joka voisin olla.” Olemukseksi, kiinnittää hänet, kutsua häntä; mutta samalla luomme sen määrittelemällä sen olemassaolon. Luovuus on korkein luonto. Tiheiden asioiden luomisen myötä myös ajan käsite ilmestyy, mikä luo illuusion tiheydestä.

Einstein oli ensimmäinen tiedemies, joka huomasi, että tyhjä tila ei ole ollenkaan mikä tahansa. Se on päinvastoin, sillä on tiettyjä ominaisuuksia ja tilan luontainen luonne on melkein uskomaton energian määrä. Kerran kuuluisa fyysikko Richard Feynman totesi: “Kuutiometrissä tyhjää tarpeeksi tilaa kaikkien maailman valtamerten kiehuttamiseen. “Meditoijat Edistyneet mestarit tietävät, että suuri voima väijyy hiljaisuudessa. Buddhalla oli toinen termi pääaineelle – “kalapas”, joka on pienimpien hiukkasten tai murtumien yhdistelmä, biljoonat syntyneet ja kuolevat kerran sekunnissa. Tässä tapauksessa todellisuus on sarja kehyksiä holografisesta kamerasta, joka liikkuu erittäin nopeasti jatkuvuuden illuusion luomiseksi. Kun Tietoisuus muuttuu ehdottomasti liikkumattomaksi, jolloin illuusio paljastuu. Tämä johtuu juuri siitä Tietoisuus itsessään luo tämän illuusion.

Itäisissä muinaisissa perinteissä tieto säilyy edelleen, jota siirrettiin sukupolvelta toiselle sukupolvi vuosituhansien ajan. Sanotaan, että kaikki on värähtelyä. Ilmaisu “Nada Brahma” kääntää “maailmankaikkeus on ääni.” Sana “Nada” tarkoittaa “värähtelyn ääni” ja “Brahma” tarkoittaa Jumalan nimeä. “Brahma” samalla se on sekä maailmankaikkeus että Luoja, koska taiteilija ja hänen taiteensa ovat erottamattomat. Upanishadit, yksi muinaisen Intian vanhimmista ihmisrekisteristä, sanoivat: “Brahma on luoja, istuen lotossa, avaa hänen silmänsä ja maailma tulee olemistilaan. Brahma sulkee silmänsä – ja maailma lähtee.” Muinaiset mystiikit, joogit ja näkijät väittivät, että syvällä tietoisuuden tasolla siellä on kenttä. Tämä on Akashic-kenttä tai Akashic-tietue, joka sisältää kaikki tiedot, kaikki menneisyyden kokemukset, nykyisyys ja tulevaisuus. Se oli, on ja tulee olemaan ikuisesti. Tästä kentästä tai matriisista ilmestyvät kaikki: subatomisista hiukkasista galakseihin, tähtiin, planeetoihin ja koko elämään. Mutta sinä et koskaan näe mitään kokonaan vain siksi, että kenttä on kerros tärinä – yksi kerros kulkee toisensa jälkeen. Kenttä muuttuu jatkuvasti, vaihtamalla tietoja Akashan kanssa.

Puu kuluttaa energiaa auringosta, ilmasta, sateesta, maasta. Energia liikkuu sisään ja ulos tästä ilmiö, jota kutsumme puuksi. Kun ajatteleva mieli on liikkumaton, todellisuus voidaan nähdä sellaisena kuin se on, kaikki erottamattomat näkökohdat yhdessä: puu, taivas ja maa, sade ja tähdet, elämä ja kuolema. Aivan kuten vuori ja laakso eivät ole erotettavissa, niin olemme myös me ja muut ihmiset. Kuten perinteissä Amerikkalaiset intialaiset, samoin kuin muissa maan alkuperäiskansojen kansallisissa perinteissä, mainitaan, Että kaikella on henki. Se on vain erilainen tapa sanoa: kaikki on yhteydessä YKSIIN VIBRATSIOIDEN LÄHTEEN, siellä on YKSI TIETOISUUS, YKSI ALA, YKSI VOIMA, joka liikkuu ehdottomasti kaiken kautta. Tämä on ala ei ole ympärilläsi; se on olemassa läpi sinun, se on olemassa itseäsi.

OLET TÄRKEÄ maailman osa: Sinä olet silmä, jonka kautta LUOMINEN näkee hänet itse. Kun sinä Herää (tietoisena), ymmärrä sitten, että unessa saat kokemuksen itsestäsi ja itsestäsi Luo kaikkea. Niin kutsuttu “tosielämä” ei ole olennaisesti erilainen. KAIKKI olet sinä. Yksi tietoisuus näkyy jokaisen silmän läpi, jokaisen kiven alla, jokaisen hiukkasen sisällä.

Kansainväliset tutkijat CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan laboratoriossa, etsivät tätä kenttä, joka ulottuu kaiken läpi. Mutta sen sijaan, että etsivät sitä sisältä, he katsovat ulkopuolelle, sisään ulkoinen fyysinen maailma. Sveitsiläiset tutkijat CERN Geneven laboratoriossa ilmoittivat löysi Higgsin bosonin tai hiukkasen Jumalasta. Higgsin bosonikoe vahvisti tieteellisesti, että näkymätön energiakenttä täyttää avaruuden tyhjiön. CERN Large Hadron Collider esittelee 27 km pitkä tunneli, jossa 2 protonisädettä kiihtyvät vastapäätä suuntiin nopeudella, joka on lähellä valon nopeutta. Sitten he törmäävät ja romahtavat, ja tutkijat katsomalla näiden kovien törmäysten tulosta. Vakiomalli ei voi kuvata missä alkuainehiukkaset ottavat massansa. Näyttää siltä, että kaikki koostuu värähtelystä, mutta “esinettä” ei ole, joka värisee.

Näyttää siltä, että universumin baletissa olisi piilossa näkymätön tanssija tai varjotanssi; ja kaikki muut tanssijat, jotka aina tanssivat tämän piilotetun solistin ympärillä. Katsomme tanssikorreografia, mutta toistaiseksi emme ole pystyneet näkemään itse tanssijaa. Niin kutsuttu “Jumalan partikkeli” on universumin perusmateriaalin ominaisuus, kaiken aineen sydän, jota pidetään vastuussa selittämättömästä massan ja energian määrästä, joka laajentaa maailmankaikkeutta. Mutta oleminen kaukana selittämästä koko maailmankaikkeuden luonnetta, Higgsin bosonin löytö esittelee huomioamme suuri salaisuus, joka avaa meille uuden maailmankaikkeuden, jopa salaperäisemmän kuin aiemmin voimme kuvittele se. Tiede lähestyy tietoisuuden ja aineen välistä kynnystä. Silmä, jonka kanssa katsomme ensisijaista kenttää, ja silmä, jolla tämä kenttä katselee meitä, on yksi ja sama.

Saksalainen kirjailija Wolfgang von Goethe sanoi kerran: “Aalto on ensisijainen ilmiö synnytti koko maailman.” “Kimaatika”on tiede, joka tutkii kuuluvaa ääntä. Sana “cymatic” tulee kreikan sanasta kima, joka tarkoittaa värähtelyä. Yksi ensimmäisistä länsimaisista tutkijoista alkoi tutkia aaltoilmiöitä vakavasti Ernst Hladni-nimisen saksalaisen muusikon ja fyysikon, joka asui 1800-luvulla. Hladni huomasi, että kun hän vuotaa hiekkaa metallilevylle ja sitten saa sen värisemään keulalla viulusta, sitten hiekka organisoituu itsenäisesti itse tiettyihin malleihin. Eri geometriset muodot syntyivät erilaisista värähtelyistä. Hladni kirjoitti kokonaisen luettelon näistä lomakkeista ja nyt niitä kutsutaan Figures of Cooliksi. Monet näistä muodoista voivat olla löytyy luonnosta. Esimerkiksi piirustus kilpikonnakuoreen tai täpliä leopardin iholla. Muotojen oppiminen Jäädytetyt tai symaattiset kuviot ovat yksi salaisuuksista, joiden avulla korkealaatuiset valmistajat kitarat, viulut ja muut soittimet määrittävät äänen laadun.

1960-luvulla Hans Jenny laajensi Hladnin työtä käyttämällä erilaisia nesteitä ja elektronisia vahvistimia tuottaa erilaisia äänitaajuuksia. Hän esitteli myös termin “cymatics”. Jos kaipaat tavallinen siniaalto vesilevyn läpi, niin näet kuvion suoraan vedessä. Riippuen Eri aallontaajuuksilla erilaiset aaltoilevat kuvat tulevat näkyviin. Mitä korkeampi taajuus, sitä enemmän malleista tulee monimutkaisia. Nämä muodot ovat toistuvia eivätkä missään tapauksessa sattumanvaraisia. Lisää sinä tarkkailet, sitä enemmän alat huomata, kuinka tärinä järjestää aineen monimutkaisiksi muodoiksi, johdettu yksinkertaisista ja toistuvista aalloista. Tämä veden tärinä on kuin auringonkukka. Vain vaihtaminen äänitaajuudella, saamme täysin erilaisen kuvion. Vesi on hyvin salaperäinen aine, joka soveltuu erittäin hyvin ulkoisiin vaikutuksiin. Esimerkki on, että vesi voi vastaanota ja ylläpidä tärinää. Korkean resonanssikapasitanssin, herkkyyden ja sisäinen valmius resonanssiin, vesi reagoi heti kaikenlaisiin ääniaaltoihin. Veden ja maat tuottavat valtavan määrän kasveja ja eläimiä. On mielenkiintoista seurata kuinka yksinkertaisia värähtelyjä vedessä synnyttää helposti tunnistettavat luonnolliset kuviot. Jos lisäämme kiinteää ainetta ja lisäämme amplitudia, niin asiat ovat entistä mielenkiintoisempia. Esimerkiksi lisäämällä maissitärkkelystä veteen saamme enemmän monimutkainen ilmiö. Ehkä voimme seurata itse elämän periaatetta värähtelyjen liikkuessa tippa maissitärkkelystä johonkin, jota voidaan kutsua eläväksi organismiksi.

Universumin ajoperiaate kuvataan jokaisessa maailman uskonnossa heijastavien sanojen avulla ihmisten ymmärtäminen tietyllä historiallisella ajanjaksolla. Inkojen kielellä, vuonna 2003 suurin imperiumi esi-Kolumbian Amerikassa, sana “ihmiskeho” kuulostaa “Alpa Kamaska”, joka tarkoittaa kirjaimellisesti “elollinen maa” Kabbalah, juutalainen mystinen opetus, puhuu Jumalan jumalallisesta nimestä. Nimi, jota ei voida puhua. Sitä ei voida lausua, koska se on värähtelyä, joka on läsnä kaikkialla: jokaisessa sanassa, kaikessa asiassa. Ehdottomasti kaikki on tätä pyhää Yhdellä sanalla.

Tetrahedronin muoto on yksinkertaisin muoto, joka voi esiintyä kolmessa ulottuvuudessa. Pitää oltava vähintään neljä pistettä fyysisen todellisuuden hallitsemiseksi; se on syytä muistaa se vain kolmio on vakain ja itsevakautuva luku. Vanhassa testamentissa sana Tetragrammatonia käytettiin usein edustamaan tiettyä Jumalan manifestaatiota. Se on käytetään puhuttaessa Jumalasta, Jumalan erityisestä nimestä – logoista tai alkeissanasta. Muinaiset sivilisaatiot tiesivät, että maailmankaikkeuden rakenteen juuressa on tetraedrinen muoto. Tästä muodosta, luonto alkaa perustavanlaatuisen liikkeensä kohti tasapainoa – Šivaan; mutta samalla hän siellä on toinen perustavanlaatuinen liike kohti muutosta – kohti Šaktia.

Raamatussa Johanneksen evankeliumissa sanotaan: “Alussa oli sana.” Kuitenkin alkuperäisessä tekstissä toista termiä käytettiin – “logos”. Kreikkalainen filosofi Heraclitus, joka asui noin 500 vuotta aiemmin Kristuksen syntymä, kuvasi Logoja jotain perusteellisesti tietämätöntä, kaikkien toistojen lähdettä, mallit ja lomakkeet. Heraklituksen opetuksia seuranneet stoilaiset filosofit määrittelivät tämän termin nimellä jumalallinen ja ajo-periaate, joka läpäisee koko maailmankaikkeuden. Sufismi sanoo, että logos on kaikkialla ja kaikessa. Juuri kaikki ilmeinen ilmenee. Hinduissa Šiva Natarajan perinne tarkoittaa kirjaimellisesti “tanssin herraa”. Koko kosmos tanssii, kun Šiva lyö rumpu. Kaikkea tunkeutuu tai animoi pulsaatio. Šivan tanssiessa maailma voi muuttua ja kehittyy, muuten se romahtaa tyhjäksi. Šiva edustaa mietiskelyämme Tietoisuus ja Šakti – maailman olemus tai asia. Kun Šiva on meditaatiossa, Šakti yrittää siirrä sitä tanssimaan; aivan kuten yin ja yang, kuten tanssija ja tanssi. He ovat olemassa yhtenä koko. Logos tarkoittaa myös ilmeistä totuutta. Se, joka ymmärtää logot, tietää totuuden.

Ihmismaailmassa on monia piilotettuja kerroksia, koska Akasha loi paljon monimutkaisia rakenteita, piilottaa Lähde itsestään. Pelaamalla jumalallisen piilon ja etsimisen piiloutumme itseltämme tuhansien vuosien ajan lopulta unohtaen täysin pelin kunnon. Vaikuttaa siltä, että unohdamme, että se on tarpeellista ETSI. Buddhalaisuudessa oppilaita opetetaan havaitsemaan logot suoraan, tämä on muutos- tai epäjohdonmukaisuuskenttä itsessäsi, meditaation kautta. Kun tarkkailet sisäistä maailmaa, alat huomata yhä enemmän hienovaraisemmat tunteet ja energiat; kun mielesi keskittyy ja keskittynyt. “Annika” -sovelluksen suoran toteuttamisen kautta tai epävakauden havainnon perustasolla, ihminen vapautuu kiinnittymisistä ulkoisiin ohimeneviin muotoihin. Jälkeen me ymmärrämme, että on vain yksi värähtelykenttä, joka on kaikkien uskontojen yhteinen juuri, kuten voimme sanoa: “Uskontoni, alkuperäinen omani tai kvantikentäni?”

Maailman todellinen kriisi ei ole kaukana sosiaalisesta, ei poliittisesta eikä taloudellisesta. Kriisimme on tämä on tietoisuuden kriisi, kyvyttömyys tuntea suoraan todellista luontomme, kyvyttömyys nähdä tämä luonto jokaisessa meistä ja kaikissa. Bodhisattva buddhalaisessa perinteessä oli mies, joka on herännyt buddhaluonteeseensa. Bodhisattvan lupaus auttaa kaikkia “heräämään” oleminen maailmankaikkeudessa; ymmärtäen, että tietoisuutta on vain yksi. Herättää todellinen minäni ihmisen on herätettävä kaikki elävät olennot. Universumissa on lukemattomia eläviä olentoja ja lupaan herättää heidät kaikki. Puutteeni ovat ehtymättömät. Lupastan voittaa ne kaikki. Dharma ylimaallinen. Lupaan tuntea hänet. Herätyspolkua ei voida saavuttaa. Lupasin saavuttaa sen.

| Albanian | Arabic | Bulgarian | Chinese | Croatian | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Greek | Hindi | Hungarian | Indonesian | Italian | Khmer | Korean | Lithuanian | Macedonian | Persian | Polish | Portuguese | Romanian | Russian | Serbian | Sinhala | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish | Thai | Turkish | Vietnamese |

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: