Samadhi Phần 1 – “Maya, Ảo ảnh về bản thân”

Samadhi là một từ tiếng Phạn cổ, không có từ tương đương hiện đại. Trong khi có một thách thức cơ bản với việc làm phim về Samadhi; ở đây chúng tôi chỉ đơn thuần hướng đến điều gì đó không thể được truyền đạt ở cấp độ tâm trí.

Phiên bản tiếng Anh của Samadhi và Inner Worlds, Outer Worlds Film Series được phụ đề bằng tối đa 35 ngôn ngữ bổ sung. Trong hầu hết các trường hợp, bảng điểm có thể tải xuống cũng có sẵn từ danh sách bên dưới. Xin lưu ý rằng tất cả các liên kết có thể chưa sẵn sàng vào lúc này, vì chúng tôi đang làm việc siêng năng để xuất bản chúng một ngôn ngữ tại một thời điểm. Vui lòng kiểm tra thư viện ngôn ngữ này bên dưới để tìm hiểu trạng thái của bảng điểm mà bạn quan tâm.