Samadhi Phần 2 (Không phải như bạn nghĩ)

Những vị thầy tâm linh vĩ đại nhất thế giới từ thời cổ đại đến hiện đại đều có chung quan điểm rằng chân lý sâu xa nhất của con người chúng ta không phải là tài sản của một tôn giáo hay truyền thống tâm linh cụ thể nào mà có thể được tìm thấy trong trái tim của mỗi người.

Phiên bản tiếng Anh của Samadhi và Inner Worlds, Outer Worlds Film Series được phụ đề bằng tối đa 35 ngôn ngữ bổ sung. Trong hầu hết các trường hợp, bảng điểm có thể tải xuống cũng có sẵn từ danh sách bên dưới. Xin lưu ý rằng tất cả các liên kết có thể chưa sẵn sàng vào lúc này, vì chúng tôi đang làm việc siêng năng để xuất bản chúng một ngôn ngữ tại một thời điểm. Vui lòng kiểm tra thư viện ngôn ngữ này bên dưới để tìm hiểu trạng thái của bảng điểm mà bạn quan tâm.