Thế giới bên trong Thế giới bên ngoài Phần 1 – Akasha

Các vị thánh, nhà hiền triết, thiền sinh và những người tìm kiếm khác, những người đã nhìn vào bên trong bản thân họ đã nhận ra rằng có một nguồn rung động là gốc rễ của mọi nghiên cứu khoa học và tâm linh. Khi chúng ta thực hiện một nguồn duy nhất của tất cả kinh nghiệm tâm linh, làm thế nào chúng ta có thể nói “tôn giáo của tôi”, “Chúa của tôi” hoặc “khám phá của tôi”?

Phiên bản tiếng Anh của Samadhi và Inner Worlds, Outer Worlds Film Series được phụ đề bằng tối đa 35 ngôn ngữ bổ sung. Trong hầu hết các trường hợp, bảng điểm có thể tải xuống cũng có sẵn từ danh sách bên dưới. Xin lưu ý rằng tất cả các liên kết có thể chưa sẵn sàng vào lúc này, vì chúng tôi đang làm việc siêng năng để xuất bản chúng một ngôn ngữ tại một thời điểm. Vui lòng kiểm tra thư viện ngôn ngữ này bên dưới để tìm hiểu trạng thái của bảng điểm mà bạn quan tâm.