Światy Wewnętrzne i Zewnętrzne Część 1 – Akasza

Akasza jest niezmanifestowanym “niczym” lub pustką która wypełnia próżnie kosmosu.

Światy Wewnętrzne i Zewnętrzne Część 2 – Spirala

Pitagorejski filozof Platon sugerował, że istnieje złoty klucz, który unifikuje wszystkie tajemnice wszechświata.

Światy Wewnętrzne i Zewnętrzne Część 3 – Wąż i Lotos

Spirala często jest reprezentowana przez węża jako strumień skierowany w dół, podczas gdy ptak lub rozkwitający kwiat lotosu jest reprezentowany poprzez strumień wznoszący się w górę, ku transcendencji.

Światy Wewnętrzne i Zewnętrzne Część 4 – Ponad myśleniem

Życie, wolność i dążenie do szczęścia. Żyjemy, dążąc do szczęścia „gdzieś tam”, jakby to był towar. Staliśmy się niewolnikami naszych własnych pragnień i pragnień. Możliwa jest nowa świadomość serca.