Innervärldar, yttre världar Del 4 – Bortom tänkandet

Liv, frihet, och strävan efter lycka. Vi lever våra liv och strävar efter lycka ”där ute” som om det vore en handelsvara. Vi har blivit slavar till våra egna önskningar och begär.

Innervärldar, yttre världar Del 3 – Ormen och Lotus

Spiralen har ofta representerats av ormen, den nedåtgående strömmen, medan fågeln eller den blommande lotusblomman har representerat den uppåtgående strömmen eller transcendens.

Innervärldar, yttre världar Del 2 – Spiralen

Den Pythagoreiska filosofen Platon antydde gåtfullt att det fanns en gyllene nyckel som förenade universums alla mysterier.

Innervärldar, yttre världar Del 1 – Akasha

Del ett av filmen Inner Worlds, Outer Worlds.
Akasha är det icke-manifesterade, “intet” eller tomheten som fyller rummets vakuum.