Unutrašnji svetovi, Spoljni svetovi, – četvrti deo – “Izvan razmišljanja”

Živimo život u potrazi za srećom i slobodom „tamo negde” kao da je u pitanju roba. Postali smo robovi sopstvenih želja i žudnji. Ovo je Maja, iluzija, beskrajna igra oblika. Nije pogrešno želeti da budeš svestan, da budeš srećan, ali moramo da shvatimo da se to ne može naći izvan nas samih.

Da biste videli titlove na srpskom, pristupite CC kontrolama koje se nalaze dole desno na YouTube plejeru.
** Google je preveo neke tekstove na ovoj stranici. Kontaktirajte nas ovde za bilo kakve ispravke ili sugestije.

Engleske verzije serijskih filmova Samadi i Unutrašnji svetovi, Spoljni svetovi titlovane su na još trideset pet jezika. U većini slučajeva, transkripcije koje se mogu preuzeti takođe su na raspolaganju na spisku dole. Molimo vas da uvažite da neki linkovi možda još uvek nisu spremni u ovom trenutku, ali mi predano radimo na tome da ih objavljujemo na jednom po jednom jeziku. Molimo vas da proverite jezičku biblioteku ispod da bi saznali status transkripcije koja vas zanima.