Akaša – Transkripcija video zapisa

Unutrašnji svetovi, Spoljni svetovi

Prvi deo – Akaša

Na početku je bio Logos, Veliki prasak, prvobitni Om .
Teorija o velikom prasku kaže da se fizički univerzum razvio iz neverovatno vruće i guste same tačke zvane jedinstvo – milijardama puta manje od glave čiode .
Ne govori se ni zašto ni kako .
Što je nešto misterioznije više uzimamo zdravo za gotovo da to razumemo .
Mislilo se da će vremenom gravitacija usporiti širenje ili da će skupiti univerzum u veliku zgnječenu masu .
Međutim, slike sa svemirskog teleskopa Habl pokazuju da se širenje univerzuma zapravo ubrzava .
Širi se sve brže i brže kako se razvija iz Velikog praska .
Nekako, postoji više mase u univerzumu nego što su fizičari predvideli .
Da bi se izračunala masa koja nedostaje, fizičari sada kažu da se univerzum sastoji samo od 4% atomske materije ili onoga što mi smatramo normalnom materijom .
23% univerzuma je tamna materija i 73% je tamna energija – za šta smo ranije smatrali da je prazan prostor .
To je kao nevidljivi nervni sistem koji protiče kroz univerzum povezujući sve stvari .
Antički Vedski učitelji su propovedali Nada Brahmu .
Univerzum je vibracija .
Vibraciono polje je koren celog istinskog spiritualnog doživljaja i naučnog istraživanja .
To je isto energetsko polje koje su svetci, Bude, jogiji, mistici, sveštenici, šamani i proroci posmatrali gledajući unutar sebe .
To se naziva Akaša, Prvobitni Om, Indrina mreža dragulja, muzika sfera, i ima hiljadu drugih imena kroz istoriju .
To je zajednički koren svih religija, i veza između naših unutrašnjih i spoljašnjih svetova .
U Mahajana Budizmu u trećem veku opisali su kosmologiju slično najnaprednijoj fizici modernog doba .
Indrina mreža dragulja je metafora koja se koristi da opiše mnogo starije Vedsko učenje koje ilustruje način na koji je sastav univerzuma međusobno prožet .
Indra, kralj bogova, je stvorio Sunce i pomera vetrove i vode .
Zamisli paukovu mrežu koja se širi u sve dimenzije .
Mreža je sačinjena od kapi rose i svaka kap sadrži odraz svih ostalih kapi vode, i u svakoj odraženoj kapi rose nalaze se odrazi svih ostalih kapljica .
Cela mreža je u tom odrazu i tako dalje, do beskonačnosti .
Indrina mreža se može opisati kao holografski univerzum 49 00:04:32,400 –> 00:04:35,000 u kojem čak i najmanji zrak svetlosti sadrži potpunu strukturu celine .
Srpsko-Američki naučnik, Nikola Tesla se nekad spominje kao čovek koji je izmislio 20 .
vek .
Tesla je odgovoran za otkrivanje naizmenične 55 00:04:53,400 –> 00:04:55,810 struje i mnogih drugih izuma koji su sada deo svakodnevnog života .
Zbog njegovog interesovanja za antičke Vedske tradicije, Tesla je bio u jedinstvenoj poziciji da razume nauku i kroz istočni i kroz zapadni model .
Kao svi veliki naučnici, Tesla je zalazio duboko u misterije spoljašnjeg sveta, ali je takođe posmatrao duboko u sebe .
Kao antički jogiji, Tesla je koristio termin Akaša da opiše eterični osećaj koji se širi kroz sve stvari .
Tesla je učio sa Svami Vivekandandom, jogijem koji je doneo antička učenja Indije na zapad .
U Vedskim učenjima, Akaša je sami prostor; prostor koji je ispunjen ostalim elementima, koji postoji istovremeno sa vibracijom .
To dvoje je nerazdvojivo .
Akaša je jin za jang prane .
Moderan koncept koji nam može pomoći da shvatimo Akašu ili primarnu supstancu je ideja o fraktalima .
Tek 1980-tih, napredak kompjutera nam omogućava da vizualizujemo i reprodukujemo matematički oblike u prirodi .
Termin fraktal je 1980 .
smislio matematičar Benoit Mandelbrot koji je proučavao određene jednostavne matematičke jednačine, koje kada se ponavljaju proizvode beskonačni niz promenljivih matematičkih ili geometrijskih formi unutar ograničenog okvira .
Oni su ograničeni, ali u isto vreme beskonačni .
Fraktal je neravan geometrijski oblik koji se može podeliti na delove, svaki od njih je odprilike umanjena kopija celog oblika, to je karakteristika koja se zove samosličnost .
Mandelbrotovi fraktali su nazvani Otisak palca Boga .
Posmatraš umetničko delo koje je stvorila sama priroda .
Ako se Mandelbrotova figura okrene na određeni način liči Hinduističkom božanstvu ili Budi .
Ova figura je nazvana ,,Budabrot” figura .
Ako se gledaju neke forme antičke umetnosti i arhitekture vidi se da ljudi već dugo povezuju lepotu i sakralno sa oblicima fraktala .
Beskrajno složeni, ipak svaki deo sadrži seme da kreira celinu .
Fraktali su promenili načine na koje matematičari posmatraju univerzum i kako on funkcioniše .
Sa svakim novim nivoom povećanja postoje razlike u odnosu na original .
Dešava se konstantna promena i transformacija dok prelazimo sa jednog nivoa detalja fraktala do drugog .
Ova transformacija je kosmička spirala .
Usađena inteligencija vremensko-prostrornog matriksa .
Fraktali su sami po sebi haotični-puni buke i reda .
Kada naši umovi prepoznaju i definišu oblik, mi se na njega fokusiramo kao da je stvar .
Pokušavamo da nađemo oblike koje vidimo kao lepe, ali da bi zadržali oblik u umu, moramo odgurnuti ostatak fraktala .
Da bi se shvatio fraktal pomoću čula mora se ograničiti njegovo kretanje .
Sva energija u univerzumu je neutralna, bezvremena, bez dimenzije .
Naša sopstvena kreativnost i sposobnost za prepoznavanje oblika je veza između mikrokosmosa i makrokosmosa .
Bezvremeni svet talasa i čvrsti svet stvari .
Posmatranje je čin stvaranja kroz ograničenja svojstvena razmišljanju .
Mi stvaramo iluziju čvrstoće stvari davanjem etiketa, i imena .
Filozof Kiekergard je rekao, ,,Ako mi daš ime, negiraš me .
” Tako što mi daješ ime, etiketu, negiraš sve ostale stvari koje ja mogu biti .
Ograničavaš česticu da bude stvar tako što je pričvrstiš, daš joj ime, ali u isto vreme ti je stvaraš, definišeš njeno postojanje .
Kreativnost je naša najviša priroda .
U okviru stvaranja stvari dolazi vreme, to je ono što stvara iluziju čvrstine .
Ajnštajn je bio prvi naučnik koji je shvatio da ono što mi mislimo da je prazan prostor nije baš ništa, ono ima svoje karakteristike, i svojstveno prirodi prostora je skoro neizmerljiva količina energije .
Renomirani fizičar Ričard Fajnmen je jednom rekao, ,,ima dovoljno energije u jednom metru kubnom prostora da svi okeani na svetu prokuvaju .
“ Napredni praktičari meditacije znaju da se u miru nalazi najveća moć .
Buda je pak imao drugi termin za primarnu supstancu, koju je nazvao kalape, to su kao sićušne čestice ili talasići koji se pojavljuju i nestaju trilion puta u sekundi .
Realnost je, u ovom smislu, kao serija okvira u holografskoj fimskoj kameri koja se brzo pomera da bi stvorila iluziju kontinuiteta .
Kada svesnost postane savršeno mirna, iluzija se razume, jer sama svesnost pokreće iluziju .
U antičkim kulturama istoka shvaćeno je već hiljadama godina da je sve vibracija .
,,Nada Brahma” – univerzum je zvuk .
Reč ,,nada” znači zvuk ili vibracija i ,,Brahma” je naziv za Boga .
Brahma, u isto vreme JESTE univerzum i JESTE kreator .
Umetnik i umetnost su nerazdvojivi .
U Upanišadama, jednom od najstarijih ljudskih spisa u antičkoj Indiji, je rečeno ,,Brahma kreator, sedi na lotosu, otvori svoje oči i svet počinje da postoji .
Brahma zatvori svoje oči, i svet prestaje da postoji .
” Antički mistici, jogiji i proroci su ustanovili da postoji polje na primarnom nivou svesti .
Polje Akaše ili Hronike Akaše gde sve informacije, sva iskustva prošla, sadašnja i buduća, postoje sada i uvek .
Ovo polje ili matriks je ono iz čega sve stvari nastaju .
Od subatomskih čestica, do galaksija, zvezda, planeta i celokupnog života .
Nikada ne vidite ništa u sveukupnosti, jer je sve napravljeno od sloja na sloj vibracije i konstantno se menja, razmenjujući informacije sa Akašom .
Drvo pije na suncu, u vazduhu na kiši, na zemlji .
Svet energije kreće se unutra i van ove stvari koju nazivamo drvo .
Kada je um koji razmišlja miran, onda vidite realnost kakva jeste .
Sve aspekte zajedno .
Drvo i nebo i zemlja, kiša i zvezde nisu odvojene .
Život i smrt, mi i drugi nismo odvojeni .
Baš kao sto su planina i dolina nerazdvojne .
U tradicijama američkih domorodaca i tradicijama drugih domorodaca govori se da sve stvari imaju duh što je jednostavno drugačiji način da se kaže da je sve povezano sa jednim vibracionim izvorom .
Postoji jedna svesnost, jedno polje, jedna sila koja se kreće kroz sve .
Ovo polje se ne događa oko tebe, događa se KROZ tebe, i događa se KAO ti .
Ti si U(you) u univerzumu .
Ti si oči kroz koje kreacija vidi samu sebe .
Kada se probudiš iz sna shvatiš da si sve u snu zapravo ti .
Ti si ga stvorio .
Takozvani realan život se ne razlikuje od toga .
Svako i sve si ti .
Jedna svest koja gleda napolje iz svakog oka, ispod svake stene, u svakoj čestici .
Međunarodni istraživači u CERN-u, Evropskoj labaratoriji za fiziku čestica, traže ovo polje koje se širi kroz sve stvari .
Ali umjesto da traže unutra, oni traže u spoljašnjem fizičkom svetu .
Istraživači u CERN-ovoj labaratoriji u Ženevi, su objavili da su našli Higsov Bozon, Božju česticu .
Eksperimenti sa Higsovim Bozonom naučno dokazuju da nevidljivo polje energije ispunjava vakuum prostora .
CERN-ov veliki Hadronski sudarač se satoji od prstena opsega 17 milja, u kojem se dva zraka 224 00:17:47,970 –> 00:17:50,950 čestica trkaju u suprotnim smerovima, gde se sudaraju i razbijaju skoro brzinom svetlosti .
Naučnici posmatraju šta proizilazi iz žestokih sudara .
Standardni model ne može da izračuna kako čestice dobijaju svoju masu .
Izgleda da je sve sačinjeno od vibracije, ali nema ‘stvari’ koja pokreće vibraciju .
Kao da postoji nevidljivi plesač, koji pleše u senci sakriven u baletu univerzuma .
Svi ostali plesači su uvek plesali oko ovog skrivenog plesača .
Posmatrali smo koreografiju plesa, ali do sada nismo mogli videti plesača .
Takozvana ,,Božja čestica”, karakteristika osnovnog materijala univerzuma, srce sve materije koja se računa kao neobjašnjiva masa i energija koja pokreće širenje univerzuma .
Ali daleko od objašnjenja prirode univerzuma, otkriće Higsovog Bozona jednostavno predstavlja još i veću misteriju, otkrivajući univerzum koji je još tajanstveniji nego što smo ikad zamišljali .
Nauka prilazi granici između svesti i materije .
Oko kojim gledamo prvobitno polje i oko kojim polje gleda nas su jedno te isto .
Nemači pisac i intelektualac Volfgang Fon Gete je rekao, ,,talas je prvobitni fenomen koji je pokrenuo nastanak sveta .
” Kimatika je nauka o vidljivom zvuku .
Riječ kimatika potiče od grčkog korena ,,kima” što znači talas ili vibracija .
Jedan od prvih zapadnih naučnika koji je ozbiljno proučavao fenomen talasa je bio Ernest Kladini, nemački muzičar i fizičar, koji je živeo u 18 .
veku .
Kladini je otkrio da kada prospe pesak na metalne tanjire a onda zavibrira tanjire sa violinskom drškom, pesak se sam raspoređuje u određene oblike .
Pojavljuju se različite geometrijske forme u zavisnosti kakva se vibracija proizvodi .
Kladini je zabeležio celi katalog ovih oblika, koji se nazivaju Kladinijeve figure .
Mnogi od ovih oblika se mogu naći kroz svet prirode .
Kao što su obilježja kornjače ili tačkaste šare leoparda .
Proučavanje Kladinijevih oblika ili kimatičkih oblika je jedan tajni način na koji su stvaraoci kvalitetnih gitara, violina i drugih instrumenata određivali kvalitet zvuka instrumenta kojeg proizvode .
Hans Dženi je objasnio Kladinijev rad 60-tih godina koristeći razne tečnosti i elektronsko pojačalo da sakupi frekvencije zvuka i smislio je ime ,,kinematika” .
Ako se pusti jednostavan sinus talasa kroz sud vode, mogu se videti oblici u vodi .
U zavisnosti od frekvencije talasa, pojaviće se različiti talasasti oblici .
Što je visočija frekvencija, složeniji su oblici .
Ove forme se ponavljaju, nisu nasumične .
Što se više posmatra, sve se više vidi kako vibracija raspoređuje materiju u složene forme od jednostavnih talasa koji se ponavljaju .
Ova vibracija vode ima oblik sličan suncokretu .
Jednostavnom promenom frekvencije zvuka dobijamo drugačiji oblik .
Voda je veoma tajanstvena supstanca .
Veoma je osetljiva .
Što znači da može da primi i zadrži vibraciju .
Zbog njenog velikog kapaciteta rezonancije i osetljivosti i unutrašnje spremnosti za usklađivanje voda momentalno reaguje na sve tipove akustičnih talasa .
Vibrirajuća voda i zemlja čine većinu mase u biljkama i životinjama .
Lako je posmatrati kako jednostavne vibracije u vodi mogu da kreiraju prepoznatljive oblike iz prirode ali kad dodamo čvrste supstance i povećamo amplitude stvari postaju još interesantnije .
Dodajući kukuruzno brašno u vodu, dobijamo još složeniju pojavu .
Možda se principi samog života mogu posmatrati dok se vibracije kreću kroz grudvicu kukuruznog brašna u ono što izgleda kao organizam u pokretu .
Princip oživljavanja univerzuma je opisan u svakoj velikoj religiji upotrebljavajući reči koje oslikavaju razumevanje tog vremena u istoriji .
U jeziku Inka, najvećoj imperiji u Americi pre Kolumba, reč za ljudsko telo je ,,alpa kamaska” 315 00:24:34,920 –> 00:24:41,100 što bukvalno žnači ,,oživljena zemlja” .
U Kabali, ili Jevrejskom Misticizmu, govore o uzvišenom imenu Boga .
Ime koje se ne može izgovoriti .
Ne može se izgovoriti jer je to vibracija koja je svuda .
To su sve reči, sva materija .
Sve je sveta reč .
Tetraedar je najjednostavniji oblik koji može da postoji u tri dimenzije .
Nešto mora da ima makar četiri tačke da bi imalo fizičku realnost .
Struktura trougla je jedini prirodni samoodrživi oblik .
U Starom Zavetu riječ tetragramaton je često korišćena da se predstavi određena manifestacija Boga .
Koristila se kada se govorilo o Božijoj reči ili posebnom imenu Boga, Logosu ili prvobitnoj reči .
Antičke civilizacije su znale da se u korenu strukture univerzuma nalazi oblik tetraedra .
Iz ovog oblika, priroda ispoljava osnovni nagon prema ravnoteži; Šiva .
Dok takođe ima osnovni nagon ka promeni; Šakti .
U Bibliji, u jevanđelju po Jovanu piše, ,,u početku bijaše reč” ali u originalnom tekstu termin koji je korišćen je bio ,,Logos” .
Grčki filozof, Heraklit, koji je živeo oko 500 godina pre Hrista, spominjao je Logos kao nešto što se u osnovi ne može spoznati .
Poreklo svih ponavljanja, oblika i formi .
Stojički filozofi koji su pratili učenja Heraklita identifikovali su pojam sa božanskim principom oživljavanja koji prožima univerzum .
U Sufizmu Logos je svuda i u svim stvarima .
To je ONO iz čega nemanifestovano postaje manifestovano .
U Hindu kulturi Šiva Nataraja bukvalno znači ,,gospodar plesa” .
Celi kosmos pleše po Šivinim bubnjevima .
Sve je prožeto ili obdareno dušom koja pulsira .
Samo dok Šiva pleše svet može nastaviti da se razvija i menja, inače će se vratiti nazad u ništavilo .
Dok Šiva predstavlja našu prisutnu svesnost, Šakti je supstanca ili materija sveta .
Dok Šiva leži u meditaciji, Šakti pokušava da ga pokrene, da ga uvuče u ples .
Kao jin i jang, plesač i ples postoje kao jedno .
Logos takođe znači neskrivena istina .
Onaj koji poznaje Logos, zna istinu .
Mnogi skriveni slojevi postoje u ljudskom svetu kao Akaša koja u vrtlogu pravi složene strukture sakrivajući izvor od sebe .
Kao božanska igra žmurke, krijemo se milijardama godina, i vremenom potpuno zaboravljamo na igru .
Nekako smo zaboravili da nešto treba da se nađe .
U Budizmu, čovek se uči da direktno opaža Logos, polje promene ili nestalnosti u sebi, kroz meditaciju .
Kada posmatraš svoj unutrašnji svet, posmatraš suptilnije i suptilnije senzacije energije dok um postaje više skoncentrisan i fokusiran .
Kroz direktno shvatanje ,,anike” ili nestalnosti na primarnom nivou senzacija, čovek postaje slobodan od vezanosti za prolazne spoljašnje forme .
Kada shvatimo da postoji jedno vibraciono polje koje je zajednički koren za sve religije, kako možemo reći ,,moja religija” ili ,,ovo je moj prvobitni om”, ,,moje kvantno polje”? Prava kriza u našem svetu nije društvena, politička ili ekonomska .
Naša kriza je kriza svesti, nemogućnost da direktno iskusimo našu istinsku prirodu .
Nemogućnost da prepoznamo ovu prirodu u svakome i svim stvarima .
U Budističkoj tradiciji, ,,Bodisatva” je osoba sa probuđenom prirodom Bude .
Bodisatva se zavjetuje da će pomoći u buđenju svakog bića u univerzumu, shvatajući da postoji samo jedna svest .
Da bi probudio samog sebe, čovek mora probuditi sva bića .
,,Postoji bezbroj osećajnih bića u univerzumu .
Zavetujem se da ću svima pomoći da se probude .
Moje nesavršenosti su neiscrpne .
Zavetujem se da ću ih sve prevazići .
Darma se ne može spoznati .
Ja se zavetujem da je spoznam .
Put buđenja je nedokučiv .
Ja se zavetujem da ga dostignem . ”