„Самадхи“ Част 1 – „Мая, нашата собствена илюзия за себе си“

Този филм изучава защо Самадхи, обединение на всички нива на самия себе си, е по-актуално от всякога.

„Самадхи“ Част 2 (Не е това, което си мислите)

Въпреки че не може да бъде описан с думи, този филм определя какво е осъзнаване на истинската ни природа или Самадхи.

Самодхи, част 3, (Пътят без път)

Пътят си ти и всяко препятствие по пътя си ти. Пътят към Самадхи не е от онези, по които поставяте крак пред крак, за да стигнете до някаква цел. Пътят е премахване на илюзиите, събуждане за това кой, къде и какво точно е човек.