Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi, 1. dio – Akasha

Prvi dio filma „Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi“.
Akasha je ono što je nevidljivo, „ništa“, odnosno praznina koja ispunjava vakuum svemira.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi, 2. dio – „Spirala“

Pitagorejski filozof Platon zagonetno je nagovijestio da postoji zlatni ključ koji sjedinjuje sve misterije svemira.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi – 3. dio – Zmija i lotos

Spiralu je često predstavljala zmija, silazna struja, a ptica ili lotos u cvatu predstavljali su uzlaznu struju ili transcendenciju.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi – 4. dio – „Povrh razmišljanja“

Život, sloboda i težnja ka sreći. Svoje živote živimo tražeći sreću „tamo negdje“ kao da je riječ o kakvom proizvodu. Postali smo robovi vlastitih želja i žudnji.