Titlovani filmovi

Filmovi i medijski sadržaj za buđenje ljudske svijesti.

Trebalo nam je 5 godina da završimo svoj prvi nagrađivani dokumentarni filmski serijal „Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi“, a od njegove premijere 2012. pogledalo ga je više od 30 milijuna ljudi na više od 30 jezika. Naš najnoviji filmski serijal „Samadhi“ također uživa veliku popularnost, a nekoliko drugih projekata je u pripremi.

Za hrvatske titlove kliknite na naredbu CC koja se nalazi u donjem desnom kutu YouTubea. ** Google je preveo neke tekstove, dodajte bilo kakve ispravke ili prijedloge.

Samadhi Filmovi

Samadhi, 1. dio – „Maya, iluzija sebe“

Ovaj film istražuje zašto je Samadhi kao spoj svih razina našeg bića važniji nego ikad prije.

Samadhi, 2. dio (Nije ono što misliš)

Iako najzad neopisiv, Samadhi, odnosno shvaćanje naše istinske prirode, jest ono što nam ovaj film želi približiti.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi, 1. dio – Akasha

Prvi dio filma „Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi“.
Akasha je ono što je nevidljivo, „ništa“, odnosno praznina koja ispunjava vakuum svemira.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi, 2. dio – „Spirala“

Pitagorejski filozof Platon zagonetno je nagovijestio da postoji zlatni ključ koji sjedinjuje sve misterije svemira.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi – 3. dio – Zmija i lotos

Spiralu je često predstavljala zmija, silazna struja, a ptica ili lotos u cvatu predstavljali su uzlaznu struju ili transcendenciju.

Unutarnji svjetovi, vanjski svjetovi – 4. dio – „Povrh razmišljanja“

Život, sloboda i težnja ka sreći. Svoje živote živimo tražeći sreću „tamo negdje“ kao da je riječ o kakvom proizvodu. Postali smo robovi vlastitih želja i žudnji.