Samadhi, 2. dio (Nije ono što misliš)

Najveći svjetski duhovni učitelji od davnina do modernog doba dijelili su mišljenje kako najdublja istina našeg postojanja ne pripada nijednoj religiji ni duhovnoj tradiciji, već se nalazi u srcu svakog od nas.

Za hrvatske titlove kliknite na naredbu CC koja se nalazi u donjem desnom kutu YouTubea.
** Google je preveo neke tekstove, dodajte bilo kakve ispravke ili prijedloge.