PL The Spiral – Video Transcription

Światy wewnętrzne, światy zewnętrzne – Transkrypcja wideo

Część 2: Spirala

Pitagorejski filozof Platon, zagadkowo napomknął,  że istnieje złoty klucz  który unifikuje wszystkie tajemnice wszechświata.  To jest ten złoty klucz, do którego wracamy raz za razem  podczas naszej eksploracji.  Złoty klucz jest inteligencją Logosu  źródłem pierwotnego Om.  Można powiedzieć, że to umysł Boga.  Naszymi ograniczonymi zmysłami, obserwujemy tylko zewnętrzną  manifestację ukrytych mechanizmów samopodobieństwa.  Źródło tej boskiej symetrii, to największa tajemnica naszej egzystencji.  Wielu potężnych historycznych myślicieli, takich jak Pitagoras, Kepler,  Leonardo da Vinci, Tesla i Einstein, dotarło do progu tajemnicy.  Einstein powiedział: “Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest tajemnica.  Jest źródłem wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki.  Ten, dla kogo ta emocja jest obca,  kto nie może już przestać zastanawiać się, zamiast po prostu tkwić w zachwycie,  jest już prawie martwy. Jego oczy są zamknięte.”

Jesteśmy w sytuacji małego dziecka,  które wchodzi do ogromnej biblioteki, wypełnionej książkami w wielu językach.  Dziecko wie, ktoś musiał napisać te książki.  Lecz nie wie jak.  Nie rozumie języków, w których są napisane.  Dziecko niejasno podejrzewa, że w układzie ksiąg panuje jakiś tajemniczy porządek  ale nie wie czym on jest.  To, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnego człowieka  wobec Boga.  Widzimy wszechświat cudownie zorganizowany i podlegający określonym prawom.  Nasze ograniczone umysły nie mogą zrozumieć tajemniczej siły, która porusza gwiazdozbiory.  Każdy naukowiec, który patrzy w głąb wszechświata  i każdy mistyk, który patrzy w głąb siebie,  w końcu staje twarzą w twarz z tym samym:  Pierwotną Spiralą.

Tysiąc lat, przed powstaniem starożytnego obserwatorium w Stonehenge,  spirala była dominującym symbolem na Ziemi.  Starożytne spirale znaleźć można we wszystkich częściach świata.  Tysiące starożytnych spiral takich jak te, można znaleźć w całej Europie,  Nowym Meksyku, Utah, Australii, Chinach, Rosji.  Praktycznie w każdej tubylczej kulturze na Ziemi.  Starożytne spirale symbolizują wzrost, rozwój i kosmiczną energię  ucieleśnioną pod postacią Słońca i niebios.  Forma spiralna odzwierciedla makrokosmos rozwijającego się wszechświata.  W tradycjach ludów tubylczych, spirala była źródłem energetycznym, Pierwotną Matką.  Spirale neolityczne w Newgrange datuje się na 5000 lat wstecz.  Są one ponad pięćset lat starsze, od Wielkiej Piramidy w Gizie  i pozostają tak samo enigmatyczne dla współczesnych badaczy.

Historia spirali sięga czasów,  kiedy ludzie byli bardziej połączeni z Ziemią, z cyklami natury.  Czasów, kiedy ludzie mniej utożsamiali się z myślami.  Spirala jest tym, co postrzegamy jako moment obrotowy wszechświata.  Prana, tudzież siła twórcza, wiruje Akasha w kontinuum stałych form,  znajdujących się na wszystkich poziomach pomiędzy makro- i mikrokosmosem,  od galaktyk spiralnych  do systemów pogodowych,  do wody w twojej wannie,  do twojego DNA,  do bezpośredniego doświadczenia twojej własnej energii.  Pierwotna Spirala nie jest pomysłem,  ale raczej tym, co sprawia, że ​​wszystkie warunki i pomysły są możliwe.

Różne rodzaje spiral i helis znajdują się w świecie przyrody.  Ślimaki.  Koralowce.  Pajęczyny.  Skamieniałości.  Ogony koników morskich.  I muszle.  Wiele spiral obserwowanych w przyrodzie wygląda jak spirale logarytmiczne  lub spirale rosnące.  Gdy poruszasz się od środka, sekcje spiralne rosną wykładniczo.  Tak jak Sieć Pereł Indry, spirale logarytmiczne są samopodobne  lub też holograficzne, czyli takie, że każda ich część  jest odzwierciedleniem całości.

2400 lat temu w starożytnej Grecji, Platon rozmyślał  nad ciągłą geometryczną proporcją, że jest najbardziej fundamentalną więzią kosmiczną.  Złoty Podział, czy też Boska Proporcja, była największym sekretem natury.  Złoty podział może być wyrażony jako:  Stosunek A+B do A, jest taki sam, jak stosunek A do B.  Według Platona, istota świata spaja się w jeden harmoniczny rezonans.  Ten sam pięciokątny wzorzec istnieje w rozgwiaździe,  lub w plasterku okry. Można go zobaczyć w drodze  jaką planeta Wenus pokonuje po nocnym niebie, w ciągu ośmiu lat.  Możliwy do zrozumienia świat form powyżej, oraz widzialny świat materialny poniżej,  łączą się poprzez tę zasadę geometrycznego samopodobieństwa.  Od samopodobnych spiralnych wzorów brokuły Romanesco,  do ramion galaktyk, spirale logarytmiczne są wszechobecnym  i fundamentalnym wzorem.  Nasza własna galaktyka – Droga Mleczna, ma kilka spiralnych ramion,  które są spiralami logarytmicznymi, o kącie około 12 stopni.

Im większy kąt spirali, tym ciaśniej ona zakręca.  Kiedy ogądasz wzrost rośliny w przyśpieszonym tempie,  jesteś świadkiem jej tańca ze spiralą życia.  Złota spirala, to spirala logarytmiczna, która rośnie na zewnątrz  przez współczynnik złotego podziału.  Złoty podział to specjalny matematyczny związek, który pojawia się  wciąż i wciąż w naturze.  Z jej obserwacji wynika też wzór, znany jako ciąg Fibonacciego  lub szereg Fibonacciego.  Ciąg Fibonacciego rozwija się tak, że każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich.

Niemiecki matematyk i astronom Kepler odkrył, że samopowtarzalne  spiralne wzory są widoczne w sposobie rozmieszczenia liści na łodygach roślin  lub w rozmieszczeniu pręcików i płatków kwiatów.  Leonardo da Vinci zauważył, że odstępy między liśćmi  miały często charakter spiralny.  Układy te są nazywane “filotaksją”  lub typem ulistnienia.  Układy filotaksyjne widać w samoorganizujących się  Nukleotydach DNA  i we wszystkim, od drzew genealogicznych rozmnażających się królików,  przez szyszki sosnowe,  kaktusy,  do płatków śniegu  i prostych organizmów takich jak okrzemki.  Okrzemki są jednym z najbardziej popularnych typów fitoplanktonu;  jednokomórkowe organizmy, które dostarczają pożywienia dla niezliczonych gatunków  w całym łańcuchu żywnościowym.

Ile matematyki trzeba znać, aby być słonecznikiem lub pszczołą?  Natura nie konsultuje się z fizykami, by dowiedzieć się jak mają rosnąć brokuły.  To w przyrodzie dzieje się automatycznie.  Naukowcy w dziedzinie nanotechnologii używają pojęcia samoogranizacji  aby opisać sposób w jaki formują się złożone układy,  tak jak w początkowej, heksagonalnej fazie tworzenia się DNA.  W nanotechnologii, materiał na nanorurki węglowe  układany jest w podobny sposób.  Natura stosuje ten typ geometrii w kółko, bez wysiłku.  Automatycznie. Bez kalkulatora.  Natura jest precyzyjna i ekstremalnie wydajna.  Według słynnego architekta i autora Buckminstra Fullera,  wzory te są funkcją czasoprzestrzeni.

DNA i plaster miodu mają taki kształt jak mają, z tego samego powodu dla którego bańka jest okrągła.  Jest to najbardziej efektywny kształt, gdyż wymaga najmniejszej ilości energii.  Sama przestrzeń ma kształt i pozwala materii układać się tylko w pewne konfiguracje,  zawsze uzależniając je od tego, co jest najbardziej wydajne.  Te wzorce to najmocniejsze i najbardziej efektywne sposoby  na budowanie konstrukcji architektonicznych, takich jak kopuły geodezyjne.  Spirale logarytmiczne zapewniają roślinom maksymalne otwarcie  na zapylanie przez owady, na światło słoneczne i deszcz  oraz umożliwiają im skuteczną dystrybucję wody do korzeni.  Ptaki drapieżne używają spirali logarytmicznej do wypatrywania kolejnego posiłku.  Latanie po spirali jest najbardziej skutecznym sposobem na polowanie.

Czyjaś umiejętność dostrzegania, jak spirala życia w tańcu z Akashą tworzy świat materialny,  jest powiązana z jego zdolnością dostrzegania piękna i symetrii przyrody.  Poeta William Blake powiedział: “Wegetatywny wszechświat otwiera się jak kwiat  od środka Ziemi, w którym jest Wieczność.  Rozszerza się od gwiazd do niebios,  i tam znów spotyka wieczność, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.”

Badanie naturalnych wzorów, nie jest czymś bardzo znanym na Zachodzie,  ale w starożytnych Chinach, nauka ta była znana jako “Li”.  Li odzwierciedla dynamiczny porządek i wzór w naturze.  Ale nie jest to wzór statyczny,  zamrożony lub niezmienny, jak mozaika.  Jest dynamiczny wzór, urzeczywistniony we wszystkich żywych istotach.  Żyłki liści, wzory na skorupie żółwia  i na skałach, wszystkie one są wyrazem  sekretnego języka i sztuki natury.  Labirynt jest jednym z wielu wzorów Li.  Występuje on w strukturach koralowych,  grzybach takich jak smardze,  kapustach,  i w mózgu człowieka.  Wzór komórkowy, jest innym powszechnym wzorem w naturze.  Istnieje mnóstwo różnych struktur komórkowych  ale we wszystkich panuje podobny porządek, zdefiniowany przez ich przeznaczenie i funkcje.  Łatwo dać się zahipnotyzować tej ciągłej grze form,  ale najbardziej interesujące jest to, że niektóre podstawowe formy  wydają się wręcz utkane z materiału natury.

Wzór rozgałęzienia, to kolejny fundamentalny wzór Li,  który jest widoczny na wszystkich szczeblach i we wszystkich skalach fraktalnych.  Weźmy na przykład, ten niesamowity obraz symulacji komputerowej  znanej jako “Millennium Run”  pokazujący rozkład ciemnej materii we wszechświecie lokalnym.  Został on stworzony przez Towarzystwo Maxa Plancka w Niemczech.  Ciemna materia jest tym, co wcześniej uważano za pustą przestrzeń.  Jest jak niewidzialny układ nerwowy, który działa w całym wszechświecie.  Wszechświat jest dosłownie jak gigantyczny mózg.  On ciągle myśli, używając tego rodzaju ciemnej energii, lub też ukrytej energii,  którą nauka dopiero zaczyna rozumieć.  Poprzez tą ogromną sieć, niezmierzalne ilości energii poruszają się  zapewniając warunki do rozwoju i wzrostu wszechświata.  Natura tworzy wzór rozgałęzienia automatycznie, gdy tylko zapewnimy odpowiednie warunki.  Natura to urządzenie generujące sztukę, lub też silnik tworzący piękno.  Tutaj, prąd jest wykorzystywany do wzrostu kryształów srebra.  Materiał filmowy jest przyśpieszony, gdyż rosną one kilka godzin.  Kryształy tworzą się na aluminiowej katodzie, w procesie galwanizacji  z roztworu azotanu srebra.

Formacja jest samoorganizująca się.  Widzisz dzieła tworzone przez samą naturę.  Johann Wolfgang von Goethe powiedział:  “Piękno jest manifestacją sekretnych praw naturalnych, które inaczej  byłyby ukryte przed nami na zawsze.”  W tym sensie, wszystko w naturze żyje, samoorganizuje się.  Kiedy użyjemy wyższego napięcia, fraktalne rozgałęzienie staje się jeszcze bardziej oczywiste.  To dzieje się w czasie rzeczywistym.  W całym organizmie człowieka, znajdujemy drzewopodobne struktury i wzory.  Istnieje oczywiście system nerwowy,  który zachodnia medycyna dobrze zna.  Ale w medycynie chińskiej, Ajurwedyjskiej i Tybetańskiej, południki energetyczne  są niezbędnym elementem potrzebnym do zrozumienia, jak funkcjonuje ciało.  “Nadi” czy też południki energetyczne, tworzą drzewopodobne struktury.  Sekcje zwłok nie ujawniają czakr czy Nadi,  ale to nie znaczy, że one nie istnieją.  Powinieneś ulepszyć narzędzie, którego używasz do patrzenia.  Najpierw musisz nauczyć się wyciszyć swój umysł.  Tylko wtedy zaczniesz obserwować te rzeczy, na początek w sobie.  W teorii elektryczności, im mniejszy opór w przewodzie,  tym łatwiej może on przenosić energię.  Kiedy pielęgnujesz spokój ducha poprzez medytację  w twoim organizmie tworzy się stan braku oporności.

Prana, Chi, lub też wewnętrzna energia, jest po prostu twoją wewnętrzną Żywością,  którą czujesz, kiedy wprowadzasz swoją świadomość wewnątrz ciała.  Nadi, czyli subtelne kanały w organizmie, które przenoszą Prana,  stają się zdolne przenosić coraz więcej energii pranicznej przez czakry.  Twoje kanały stają się silniejsze, w miarę jak ich używasz i pozwalasz energii płynąć.  Gdziekolwiek znajduje się świadomość, Chi, energia życiowa zacznie płynąć  a fizyczne więzi rozkwitną.  W mózgu i układzie nerwowym,  połączenia ustanowiają się przez powtarzanie.  Poprzez ciągłe kierowanie uwagi do wnętrza  i obniżanie oporu przeciw doświadczanym uczuciom  zwiększasz swoją pojemność energetyczną.

W Taoizmie, symbol yin i yang reprezentuje wzajemne przenikanie się  spiralnych sił natury.  Yin i yang, to nie dwa i nie jedno.  Starożytna koncepcja “hara”, jest reprezentowana przez  yin yang lub wirującą spiralę.  Jest to centrum mocy, umieszczone w brzuchu poniżej pępka.  Hara oznacza dosłownie morze lub ocean energii.  W Chinach, hara nazywa się “Dolnym Dantian”.  W wielu azjatyckich sztukach walki,  uważa się, że wojownik z silnym hara jest nie do powstrzymania.  W tradycji Samurajów, jedną z form rytualnego samobójstwa  czy też seppuku, było harakiri, często niewłaściwie wymawiane jako “hairy cairy”.  Oznacza to przebicie własnego hara, odcinając tym samym  Chi, kanał energetyczny.  Ruch mający początek w tym centrum, jest wdzięczny i pełny,  widać go nie tylko w sztukach walki  ale także u świetnych golfistów,  tancerek brzucha,  wirujących derwiszów Sufi.  Jest to pielęgnacja  punktowo skoncentrowanej świadomości, która jest esencją hara;  cisza w oku cyklonu.  Instynktowne wrażenia z głębi brzucha, połączone są ze źródłem energii.  Osoba z dobrym hara, jest złączona z Ziemią  oraz z intuicyjną mądrością, która łączy wszystkie istoty.  Aby myśleć brzuchem – “Hara de kangaenasai”  oznacza aby sięgnąć do swojej wewnętrznej mądrości.

Starożytni australijscy Aborygeni, koncentrowali się na tym samym obszarze  tuż poniżej pępka, gdzie wije się wielki, tęczowy wąż.  Ponownie, reprezentacja ewolucyjnej energii ludzkości.  To nie przypadek, że właśnie w hara, zaczyna się nowe życie. 251  System nerwowy układu pokarmowego, czasami określany jako “jelitowy mózg” [gut brain],  jest w stanie utrzymać złożony ciąg połączeń,  podobny do mózgu w głowie, z własnymi neuronami i neuroprzekaźnikami.  Może działać autonomicznie, z własną inteligencją.  Można powiedzieć, że mózg jelitowy, jest fraktalną wersją mózgu głowy,  albo może mózg głowy, jest fraktalną wersją mózgu jelitowego.  Zdrowy niedźwiedź ma silne hara.  Gdy niedźwiedź wie, gdzie szukać pożywienia,  podąża za energią Chi, przepływającą przez jego zmysły,  skupioną w hara, podbrzuszu.  Jest to połączenie niedźwiedzia z miejscem marzeń –  w tubylczych tradycjach, miejscem skąd pochodzi cała wiedza – ze spiralą życia.

Ale skąd starożytni wiedzieli o spirali, skoro współczesna nauka  dopiero zaczyna dostrzegać jej znaczenie?  Spytaj pszczoły, one nie zapomniały, jak kochać.  Pszczoły mają specjalne połączenie ze źródłem,  jako część symbiotycznego systemu, wspomagają rozkwit piękna i różnorodności.  Są mostem pomiędzy makro- i mikrokosmosem.  Jest jedno serce, które łączy wszystko, umysł roju, że tak powiem.  Jak otwarty mózg, rój wysyła swoje marzenia w świat,  aby się urzeczywistniły.  W naturze wiele stworzeń wie, jak działać zgodnie,  podążać w jednym duchu, w jednym kierunku.  Ale wokół nich są także inne gatunki, działające na niekorzyść.  Na przykład szarańcza pożera wszystko na swej drodze.  Szarańcza nie ma wyboru, musi zachowywać się jak szarańcza.  Nigdy nie będzie produkować miodu lub zapylać roślin, tak jak to robi pszczoła.  Zachowanie szarańczy jest sztywne, ale człowiek jest wyjątkowy  przez to, że może zachowywać się jak pszczoła, lub jak szarańcza.  Jesteśmy wolni, aby zmieniać i manipulować sposobem  w jaki oddziałujemy na świat.  Możemy istnieć symbiotycznie  lub jak pasożyty.

Dzisiaj ludzie próbują zrozumieć spiralę za pomocą logicznego umysłu,  ale to nie myślenie łączy nas ze spiralą życia.  Od zawsze byliśmy połączeni.  Myślenie jest tym, co trzyma nas w iluzji oddzielności,  w sidłach naszych własnych tożsamości.  Myślenie JEST tworzeniem oddzielności.  Doświadczaniem ograniczeń.  Im bardziej utożsamiamy się z myślami, tym bardziej stajemy się odsunięci od źródła.  Starożytni, którzy byli mniej zorientowani na myślenie,  współgrali ze spiralą w bardziej bezpośredni i osobisty sposób, niż my dzisiaj.  W starożytnych Indiach, Kundalini, jest reprezentacją  wewnętrznej energii, która wznosi się jak wąż lub helisa, w górę kręgosłupa.  W starożytnych, indyjskich tradycjach jogi, wewnętrzne światy ówczesnych ludzi  były porównywalne z tymi, którzy przynależeli do kultur skoncentrowanych na hara.  Siła spirali, w równowadze z ciszą twojej świadomości świadka,  dopasuje cię do twojego pełnego potencjału ewolucyjnego.

Byś rozkwitnął jako wyjątkowy, wieloaspektowy byt, którym miałeś być.  “Ida” – kobiecy lub księżycowy kanał, jest połączony z prawą półkulą mózgu.  i “pingala” – męski lub słoneczny kanał, jest połączony z lewą półkulą.  Kiedy te dwa kanały są w równowadze, energia przepływa przez trzeci kanał,  Sushumna, wzdłuż środka kręgosłupa, energetyzując czakry  i odblokowując cały ewolucyjny potencjał jednostki.  Słowo “czakra” w starożytnym sanskrycie, znaczy “koło energii”.  Energia Kundalini jest niczym innym, jak Pierwotną Spiralą,  która powołuje życie człowieka do istnienia.  Jest to inny porządek energii, niż zwykle rozumiemy.  Jak most z “grubej materii” do najbardziej subtelnych energii.  TY jesteś tym mostem.

Kundalini nie jest energią, która może być wymuszona przez wolę, wysiłek i tarcie.  Jest analogiczna do uprawy kwiatów.  Wszystko, co możemy zrobić jako dobrzy ogrodnicy, to przygotować glebę oraz odpowiednie warunki,  i pozwolić działać naturze.  Jeśli zmusisz kwiat do przedwczesnego otwarcia, zniszczysz go.  Rośnie z własną inteligencją, na własny samoorganizujący się sposób.  Egoistyczny umysł, skupiający się na świecie zewnętrznym  jest tym, co trzyma cię z dala, od doświadczania twojej prawdziwej, wewnętrzną, wibracyjnej natury.  Kiedy świadomość jest zwrócona do wewnątrz, staje się jak promienie słoneczne  i wewnętrzny Lotos zaczyna się rozwijać.  Gdy Kundalini budzi twoje wewnętrzne ja, zaczynasz widzieć  podpis spirali we wszystkich rzeczach.  We wszystkich wzorach wewnątrz i na zewnątrz.  Ta spirala jest więzią łączącą nasze wewnętrzne i zewnętrzne światy.