Samadhi Część 3, Ścieżka Bezdroży

Jest takie powiedzenie w Zen:
“Oświecenie jest przypadkiem, ale praktyka czyni nas na niego podatnymi “.


W tym filmie przyjrzymy się mechanizmom, dzięki którym zwiększamy swoją podatność na takie przypadki.

Samadhi 3 stanowi przegląd dwóch wymiarów praktyki, którymi są uważność (mindfulness) i pustka umysłu (mental emptiness).

Samadhi to wolność od identyfikacji z ograniczonym “ja”, wolność od naszych uwarunkowań, wolność od cierpienia. Sadhana, czyli praktyka duchowa, która prowadzi do samadhi ma dwa podstawowe aspekty: pierwszy aspekt to oczyszczanie struktury jaźni poprzez praktyki, które przenoszą energię z uwarunkowanych wzorców i patologicznego myślenia. Kiedy energia jest wolna, ułatwia większe wzajemne połączenie, miłość i ekspansję na wyższe poziomy jaźni lub duszy. To, co bierzesz za  “nie-ja”, staje się zintegrowane z tobą. Struktura jaźni staje się jak punkt zwrotny na coraz wyższych poziomach umysłu.

Paradoks polega na tym, że wszelkie praktyki, których używamy, aby uwolnić się od nieświadomego uwarunkowania, same są uwarunkowane. W pewnym momencie wszystkie techniki, wszystkie koncepcje, wszystkie działania, wszystkie próby urzeczywistnienia Samadhi muszą zostać porzucone. Medytujący nie może się przebudzić. Struktura jaźni nie może się przebudzić. Możliwe jest jedynie porzucenie egoistycznych preferencji i reaktywnych prób kontrolowania , co stanie się fundamentem wewnętrznego przezwojenia tak,aby pozostać przebudzonym na poziomie subtelnym i przyczynowym.

Drugi aspekt praktyki można by nazwać pozbawioną formy głęboką autorefleksją , które polega na uświadomieniu sobie samej świadomości; przebudzeniu się do rozpoznania, że wszystkie poziomy jaźni czy duszy są ostatecznie puste. Jak skrzydła ptaka, te dwa aspekty sadhany, uważność i pustka umysłu, niosą nas w kierunku Samadhi – rozpadu wszelkiej dwoistości.

Ścieżka jest tobą i każda przeszkoda na tej ścieżce jest tobą. Ścieżka do Samadhi nie jest ścieżką, na której stawiasz jedną stopę przed drugą, aby dotrzeć do jakiegoś celu. Ścieżka ta jest pozbywaniem się iluzji, przebudzeniem się do tego, kim, gdzie i czym się jest.

Do angielskich wersji filmów „Samadhi” i „Światy wewnętrzne i zewnętrzne” (Inner Worlds, Outer Worlds) istnieją napisy w niemal trzydziestu dodatkowych językach. W większości przypadków z listy poniżej można również pobrać transkrypcje. Uwaga: nie wszystkie linki są aktywne, ponieważ nadal sumiennie pracujemy nad zamieszczaniem jednej wersji językowej za drugą. Status transkrypcji w wybranej wersji językowej można sprawdzić w bibliotece poniżej.

Inne filmy z serii