Samadhi Phần 1 – “Maya, Ảo ảnh về bản thân”

Bộ phim này là một cuộc khám phá lý do tại sao Samadhi – liên minh của tất cả các cấp độ của bản thân – lại phù hợp hơn bao giờ hết.

Samadhi Phần 2 (Không phải như bạn nghĩ)

Mặc dù cuối cùng không thể diễn tả được, nhưng bộ phim này hướng đến việc nhận ra bản chất thực sự của chúng ta hay Samadhi là gì.