Tiếp xúc

Mục đích của chúng tôi là cung cấp các bộ phim, trang web và các dự án khác bằng nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Nếu bạn có kỹ năng dịch thuật và hiểu sâu về nội dung, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn!

Kết nốI vớI chúng tôI

Xin lưu ý rằng do số lượng email chúng tôi nhận được, chúng tôi không thể trả lời cá nhân cho tất cả chúng. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin, vui lòng xem trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi, Xin cảm ơn!

The Samadhi Center
5616 Boulter Rd,
McArthurs Mills, ON K0L 1C0