Самодхи, част 3, (Пътят без път)

** Текстовете на тази страница са преведени от Google. Търсим доброволци, които да проверят или коригират това съдържание

В дзен има една поговорка:
“Просветлението е случайност, но практиката ни прави податливи на случайности.”

В този филм ще разгледаме механизмите, чрез които човек става склонен към случайности.

Самадхи 3 предава общ преглед на двете измерения на практиката, които са съзнателност и умствена празнота.

Самадхи е свобода от отъждествяване с ограниченото “аз”; свобода от нашите условности; свобода от страданието. Садханата или духовната практика, която води до Самадхи, има два основни аспекта: първият аспект е пречистване на структурата на Аз-а чрез практики, които изместват енергията от обусловените модели и патологичното мислене. Когато енергията е свободна, тя улеснява по-голямата взаимосвързаност, любовта и разширяването в по-високите нива на себе си или душата. Това, което смятате за “друго”, се интегрира във вас. Структурата на Аз-а става като възел във все по-високи нива на съзнанието.

Парадоксът е, че всички практики, които използваме, за да се освободим от несъзнателната обусловеност, сами по себе си са обусловени. В един момент всички техники, всички концепции, всички действия, всички опити за осъществяване на Самадхи трябва да бъдат изоставени. Медитиращият не може да се събуди. Самостоятелната структура не може да се събуди. Той може само да се откаже от егоистичните контролни реакции и предпочитания, което полага основите и вътрешното пренареждане за оставане в будно състояние на грубото фино и каузалното ниво.

Вторият аспект на практиката би могъл да се нарече самоизследване на безформеността, което се състои в осъзнаване на самото осъзнаване; събуждане до осъзнаването, че всички нива на Аз-а или душата в крайна сметка са празни. Подобно на крилата на птица тези два аспекта на садханата – осъзнатостта и празнотата на ума – водят към Самадхи – рухването на всяка дуалност.

Пътят сте вие и всяко препятствие по пътя сте вие. Пътят към Самадхи не е път, по който поставяте един крак пред друг, за да стигнете до някаква цел. Пътят е премахване на илюзията, събуждане за това кой, къде и какво точно е човек.

Английските версии на филмовата поредица „Самадхи“и „Вътрешни светове, външни светове“ имат субтитри на тридесет и пет допълнителни езика. В повечето случаи транскрипциите за изтегляне са налични и от списъка по-долу. Моля, имайте предвид, че към момента не всички връзки са готови, тъй като работим усилено, за да ги публикуваме на даден език. Моля, проверете езиковата библиотека по-долу, за да видите статуса на транскрипцията, която Ви интересува.