„Вътрешни светове, външни светове“ Част 1 – Акаша

Част първа от филма „Вътрешни светове, външни светове“. Акаша е непроявеното, „нищото“ или празнотата, която запълва вакуума на пространството.

„Вътрешни светове, външни светове“ Част 2 – „Спиралата“

Питагорейският философ Платон загатва, че има златен ключ, който обединява всички тайни на Вселената.

„Вътрешни светове, външни светове“ Част 3 – „Змията и Лотосът“

Спиралата често е представяна от змията или низходящото течение, докато птицата или цъфналият лотосов цвят представляват възходящото течение или трансцендентността.

„Вътрешни светове, външни светове“ Част 4 – „Отвъд мисленето“

Живот, свобода и стремеж към щастие. Живеем живота си, преследвайки щастието „някъде навън “, сякаш е стока. Станахме роби на собствените си желания и нужди.