Botët e Brendshme Botët e Jashtme Pjesa 1 – Akasha

Pjesa e parë e filmit Inner Worlds, Outer Worlds.

Akasha është e pa manifestuara, “asgjë” ose zbrazëti që mbush vakumin e hapësirës.

Botët e Bota Botat e Jashtme, Pjesa 2 – “Spiralja”

Filozofi Pitagorian Platoni la të kuptohet në mënyrë enigmatike se ekzistonte një çelës i artë që bashkonte të gjitha misteret e universit.

Botët e Brendshme, Botët e Jashtme – Pjesa 3 – Gjarpri dhe Lotusi

Spiralja shpesh është përfaqësuar nga gjarpri, rryma poshtë, ndërsa zogu ose lulja e llotusit në lulëzim ka përfaqësuar rrymën lart ose tejkalimin.

Botët e brendshme Botët e jashtme – Pjesa 4 – “Përtej të menduarit”

Jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Ne jetojmë jetën tonë duke ndjekur lumturinë “atje jashtë” sikur të jetë një mall. Ne jemi bërë skllevër të dëshirave dhe dëshirave tona.