Thế giới bên trong, thế giới bên ngoài – Phần 3 – Con rắn và bông sen

Các truyền thống cổ xưa đã dạy rằng một con người có thể trở thành một cây cầu nối dài từ bên ngoài đến bên trong, từ thô đến vi tế, từ luân xa thấp đến luân xa cao hơn.

Phiên bản tiếng Anh của Samadhi và Inner Worlds, Outer Worlds Film Series được phụ đề bằng tối đa 35 ngôn ngữ bổ sung. Trong hầu hết các trường hợp, bảng điểm có thể tải xuống cũng có sẵn từ danh sách bên dưới. Xin lưu ý rằng tất cả các liên kết có thể chưa sẵn sàng vào lúc này, vì chúng tôi đang làm việc siêng năng để xuất bản chúng một ngôn ngữ tại một thời điểm. Vui lòng kiểm tra thư viện ngôn ngữ này bên dưới để tìm hiểu trạng thái của bảng điểm mà bạn quan tâm.