O Nas

Zespół Awaken the World

Daniel J. Schmidt założył otwartą inicjatywę Awaken the World w 2012 roku a Tanya Mahar dołączyłą do zespołu w 2016 roku. Razem tworzą filmy, zarządzają Centrum Medytacji Samadhi w Kanadzie i angażują się w inne projekty wspierające Inicjatywę ATW. Wierzą, że poprzez dzielenie się swoimi osobistymi wewnętrznymi podróżami możliwe jest zainspirowanie i wspieranie iinych na swojej ścieżce rozwoju.

Daniel Schmidt

Centrum Samadhi (Samadhi Center) zostało założone przez Daniela Schmidta jako zewnętrzne odzwierciedlenie jego świata wewnętrznego. Jego własny wewnętrzny przewodnik duchowy poprowadził go do stworzenia Centrum oraz miejsca dla uczestników medytacji, w którym mogą się zbierać i przebudzić swoją prawdziwą naturę.

Daniel praktykuje medytację i wgląd w samego siebie od ponad 20 lat, a od 10 lat uczy medytacji, zaś w swoich naukach czerpie z wielu różnych tradycji. Daniel jest twórcą nagradzanego filmu pt. „Światy wewnętrzne i zewnętrzne” (Inner Worlds, Outer Worlds) oraz bieżącej serii pt. „Samadhi”. Wydał ponadto serię medytacji prowadzonych i nauk, jak również praktyczny przewodnik do osiągnięcia Samadhi. Jego podejście łączy wgląd w samego siebie z tradycyjnymi formami medytacji, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uświadomienia sobie swojej transcendentnej natury oraz oczyszczenia się z uwarunkowanych wzorców. Pierwotna, naturalna ścieżka (pathless path) ma na celu osiąganie głębszego procesu rozwoju w ramach struktury jaźni i jednocześnie uświadomieniu sobie pustki struktury jaźni. Stan Samadhi następuje wówczas, gdy stale zmieniający się świat łączy się lub jednoczy z tym, co niezmienne. Zapoznaj się z niektórymi z jego artykułów na temat medytacji i przebudzenia na stronie AwakenTheWorkd.com.

Tanya Mahar

Tanya Mahar

Tanya, która dostała wprowadzona do medytacji w latach 90. ubiegłego wieku, uwielbia dzielić się swoim entuzjazmem do praktykowania medytacji oraz informacjami o tym, jak może nie tylko pomóc nam umiejętnie radzić sobie z różnego rodzaju doświadczeniami życiowymi, ale również uświadomić sobie naszą prawdziwą naturę, jaka jest poza wszelkim doświadczeniem. Od 2010 roku uczy medytacji osoby praktykujące w każdym wieku i w różnych miejscach, w tym w szkołach publicznych, w ośrodku pomocy dla kobiet, biurze zespołu ds. zdrowia społecznego, w miejscach on-line, a także w charakterze współprowadzącej w Centrum Samadhi. Po wieloletnim zgłębianiu zarówno medytacji mindfulness, jak i metod wglądu w siebie pod okiem różnych nauczycieli w 2016 roku Tanya zetknęła się z naukami Shinzena Younga i w 2018 roku została certyfikowanym coachem na poziomie 2 (L2) w jego systemie Unified Mindfulness. Tanya stanowi integralną część wizji ATW, która polega na oferowaniu holistycznego podejścia do praktyki, a także przyjaznej społeczności dla tych osób, które są w drodze. Wraz ze swoim partnerem, Danielem Schmidtem, współtworzyła serię filmów pt. „Samadhi” oraz inne materiały medialny służące przebudzeniu ludzkości.

Alex Litardo

Przeczytana w wieku 15 lat książka Hermana Hessego pt. „Sidharta” zapoczątkowała duchowe poszukiwania Alexa. W tamtych latach nauki Junga, Krishnamurtiego i Huxleya, jak również eksperymenty enteogeniczne i chemiczne ujawniły na krótko potężne okresy wspólnoty z całością, które już na zawsze naznaczyły jego życie. Niestety, imigracja do Stanów Zjednoczonych w wieku 20 lat, studia, praca, obowiązki rodzinne i kariera w obrazowaniu cyfrowym na wiele lat przysłoniły mu jego ścieżkę duchową. Na przełomie wieków, po podjęciu świadomej decyzji o uproszczeniu życia i uniezależnieniu się pod względem działalności zawodowej, Alex ponownie skoncentrował się za zgłębianiu natury rzeczywistości i bytu. Objawienie dotyczące spójności między fizyką kwantową, samą naturą i naukami duchowymi sprzyjało powrotowi do jego wewnętrznych poszukiwań, zdobywania głębokiego zrozumienia i wglądu w siebie poprzez konsekwentne, interdyscyplinarne i potężne działania Dana i Tanyi. Dzisiaj Alex jest niezmiernie wdzięczny za to, że jest częścią inicjatywy ATW, pomagając Tanyi i Danowi w rozwijaniu zasobów internetowych, komunikacji i projektów tłumaczeniowych.

Wywiady (w języku angielskim)