Samadhi Pjesa 1 – “Maya, iluzioni i vetvetes”

Ky film është një eksplorim pse Samadhi – bashkimi i të gjitha niveleve të vetvetes – është më i rëndësishëm tani se kurrë.

Samadhi Pjesa 2 (Nuk është ajo që mendon)

Ndërsa në fund të fundit është i papërshkrueshëm, ky film tregon se çfarë është realizimi i natyrës sonë të vërtetë ose Samadhi.